Прапор Києва

Асоціація ОСББ пропонує кандидатам підписати меморандум

Звернення Асоціації ОСББ та ЖБК міста Києва до кандидатів на посаду мера Києва та кандидатів в депутати до Київради.

Шановні кандидати та представники політичних партій!

Асоціація «ОСББ міста Києва», що об’єднує вже більше 100 київських ОСББ та ЖБК, пропонує кандидатам підписати Меморандум, який передбачає налагодження співпраці органів місцевого самоврядування з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, а також всебічне сприяння місцевої влади розвитку інституту ОСББ у місті Києві.

Меморандум піднімає такі важливі питання, як збільшення фінансування програм, направлених на енергомодернізацію та капітальний ремонт багатоквартирних будинків, створення револьверного фонду, забезпечення реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на земельні ділянки під будинками та прибудинкову територію, вдосконалення нормативно-правової бази та інші.

Підписання Меморандуму – це можливість довести своїм виборцям, що Ви зацікавлені у покращенні їх добробуту та готові підтримати відповідальних власників житла.

Проект Меморандуму

МЕМОРАНДУМ

Асоціація «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Києва» (далі іменується – «Асоціація»), в особі Голови правління Нікітченка Валерія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та кандидат у депутати до Київської міської ради _______________________________________ (далі іменується – «Кандидат»), який діє на підставі Закону України «Про місцеві вибори», з другої сторони, уклали цей Меморандум про наступне:

1. ПРЕДМЕТ  МЕМОРАНДУМУ

1.1. Сторони дійшли згоди, що у разі обрання Кандидата до Київської міської ради на місцевих виборах, які мають відбутись 25 жовтня 2020 року, останній зобов’язується вжити всі можливі дії у межах наданих повноважень, усіляко сприяючи вирішенню наступних завдань:  

1.1.1. Забезпечення в рамках чинного законодавства рівних прав, можливостей та обов‘язків для всіх власників/співвласників багатоквартирних будинків м. Києва незалежно від форм власності, управління та підпорядкування; сприяння вдосконаленню нормативно-законодавчої бази для досягнення цієї мети в повному обсязі;

1.1.2. Встановлення офіційного діалогу із Асоціацією, як представником об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів м. Києва в рамках нормативного вдосконалення механізмів функціонування багатоквартирних будинків (включення представників Асоціації до профільних комітетів/комісій, круглих столів, дорадчих органів тощо);

1.1.3. Розробка та впровадження механізму забезпечення та реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків на оформлення земельних ділянок під будинками та прибудинковими територіями;

1.1.4. Забезпечення рівних, прозорих правил утримання земельних ділянок прибудинкових територій, їх використання, які знаходяться у власності міської громади, незалежно від форми управління багатоквартирним будинком;

1.1.5. Уніфікація та удосконалення правил у сфері правовідносин між співвласниками багатоквартирних будинків та виконавцями комунальних послуг, у тому числі суб’єктами природних монополій;

1.1.6. Створення міського єдиного електронного реєстру даних БТІ всіх будинків міста;

1.1.7. Всебічна підтримка та розвиток програм співфінансування капітальних ремонтів, інших робіт та заходів енергоефективності в багатоквартирних будинках на рівних умовах незалежно від форми управління будинку; внесення змін в “Положення про Конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках”, змінивши засади визначення переможців з конкурсної основи на основу “в порядку подання”;

1.1.8. Створення револьверного фонду з метою забезпечення розвитку програм співфінансування капремонтів та покращення енергоефективності багатоквартирних будинків міста;

1.1.9.  Забезпечення жорсткого правового регулювання діяльності хостелів, інших об’єктів готельного господарства, офісів тощо в частині обмеження їх функціонування в житловому фонді багатоквартирних будинків;

1.1.10. Вдосконалення процесу передачі в управління багатоквартирного будинку від забудовника або попереднього балансоутримувача (керуючої компанії, управителя) до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або обраного співвласниками такого будинку управителя;

1.1.11. Забезпечення застосування рівних підходів та прозорості процесу при розгляді питань щодо виділення бюджетного фінансування на виконання ремонтних робіт відносно спільного сумісного майна багатоквартирних будинках, незалежно від форми управління такими будинками (ОСББ, ЖБК чи обслуговування управителем будь-якої форми власності);

1.1.12.  Завершення процесу інвентаризації земельних ділянок та внесення даних в містобудівний кадастр міста Києва;

1.1.13. Сприяння у вирішенні інших питань, пов’язаних з управлінням житловим фондом м. Києва з ініціативи Асоціації.

1.2. Згідно з умовами цього Меморандуму співпраця здійснюється Сторонами на підставі принципів законності та добросовісності.

1.3. Асоціація зобов’язується довести до відома членів Асоціації зміст даного Меморандуму та інших ОСББ та ЖБК міста Києва.

1.4. Асоціація зобов’язується вести інформаційно-просвітницьку роботу серед Голів правлінь – членів Асоціації та мешканців будинків – членів Асоціації щодо проведеної роботи, досягнутих результатів, впроваджених профільних реформ та додаткових можливостей.

2. СПІЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. У процесі виконання Меморандуму Сторони будують свої взаємовідносини на підставі партнерства в інтересах територіальної громади.

2.2.  Досягнення цілей цього Меморандуму забезпечується виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією, Законами України, іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Для досягнення цілей за цим Меморандумом Сторони:

2.3.1. Обмінюються наявною у їх розпорядженні інформацією, проводять спільні консультації, встановлюють тісні взаємозв’язки з громадськістю тощо;

2.3.2. Вживають заходів для визначення пріоритетів та додаткових ініціатив, цільових результатів і деталізованих планів спільних дій з питань, що є предметом цього Меморандуму.

3. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Прокрутить наверх