Бюлетень голосування співвласника

НЕВІД’ЄМНИЙ ДОДАТОК
до Протоколу №1 Установчих зборів
об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку за адресою:

____________________________________________

проведених «____» ____________ 20____ року
БЮЛЕТЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ

Я,___________________________________________________________________________________________________,
(Прізвище, ім’я, по батькові співвласника багатоквартирного будинку або його представник*)

підтверджую, що на підставі _______________________________________________________________________
(документ, що підтверджує право власності на квартиру/нежитлове приміщення – свідоцтво на право власності, акт купівлі/продажу, тощо)

квартири №________  загальною площею квартири (частки квартири) __________  м2  у багатоквартирному  будинку, розташованому за адресою:  _______________________________________ висловлюю свою думку з питань порядку денного наступним чином:

Прийняті рішення з питань порядку денногоГолосування «За», «Проти» або «Утримався»Підпис
1Обрання Голови установчих зборів, Секретаря зборів установчих зборів та членів Лічильної комісії.
Обрати Головою установчих зборів
__________________________, кв. ______.
Обрати Секретарем установчих зборів
__________________________, кв. ______.
Обрати лічильну комісію Установчих зборів у складі:
__________________________, кв. ______.
__________________________, кв. ______.
__________________________, кв. ______.
Не потребує голосування в письмовому опитуванні
2Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження його назви. Створити в багатоквартирному будинку за адресою: ________________________________ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердити його назву «__________________» (та скорочену назву – за потреби). 
3Затвердження Статуту Об’єднання. Затвердити статут Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «____________________» в запропонованій редакції. 
4Вибори Правління Об’єднання.
Обрати Правління об’єднання у кількості __________ (___________) осіб у складі:
__________________________________.
(ПІП повністю)
__________________________________.
(ПІП повністю)
__________________________________.
(ПІП повністю)
__________________________________.
(ПІП повністю)
__________________________________.
(ПІП повністю)
 
    
5Вибори Ревізійної комісії Об’єднання.
Обрати Ревізійну комісію об’єднання у кількості __________ (___________) осіб у складі:
_____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)
_____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)
_____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)
               
6Надання повноважень щодо підписання протоколу та інших документів  установчих зборів Об’єднання, Статуту Об’єднання та державної реєстрації Об’єднання.
Надати повноваження Голові установчих зборів __________________________ та Секретарю установчих зборів __________________________ на підписання Статуту Об’єднання та Протоколу Установчих зборів Об’єднання, а також уповноважити Голову установчих зборів __________________________ на підписання та подачу усіх необхідних документів для здійснення державної реєстрації Об’єднання.
 


Співвласник багатоквартирного будинку / представник ________________ _________________________

Проводив опитування: ________________ _________________________

«____» __________  20____  року

*В разі участі в установчих зборах представника співвласника надається оригінал нотаріально посвідченої довіреності або її нотаріально посвідчену копію.

Прокрутить наверх