Десятий Всеукраїнський Форум ОСББ пройшов у Львові

Десятий Всеукраїнський Форум ОСББ пройшов у Львові

31 жовтня – 1 листопада 2019 року у Львові відбувся Всеукраїнський Форум ОСББ, який вже вдесяте став майданчиком для обговорення сучасних тенденцій в сфері житлово-комунального господарства, енергозбереження, ефективної взаємодії ОСББ та влади в управлінні житловою нерухомістю.

За результатами Форуму була прийнята резолюція. Учасники звернулися до органів державної влади та місцевого самоврядування із вимогами забезпечити умови для модернізації житлового фонду України та сприяти вирішенню проблем створення та діяльності ОСББ за такими напрямками:

  • розвиток ринків комунальних послуг; 
  • соціальний захист населення в умовах масштабної енергомодернізації будинків; 
  • фінансові інструменти підтримки модернізації багатоквартирних будинків; 
  • захист інтересів співвласників багатоквартирних будинків.

Повний текст резолюції приведено нижче.

Резолюція Десятого Всеукраїнський Форуму ОСББ

Учасники Десятого Всеукраїнського форуму ОСББ засвідчують, що в країні кількість створених ОСББ досягла тридцяти двох тисяч. Співвласники багатоквартирних будинків беруть на себе відповідальність в прийнятті рішень та демонструють готовність до співфінансування енергоефективних заходів.

Проведення обговорення проблемних питань діяльності ОСББ показує, що підняті питання роками не вирішуються на державному рівні, постійно виникають у житловій сфері на місцевому рівні та вимагають невідкладних дій.

На підставі проведеного аналізу шляхів вирішення нагальних питань діяльності ОСББ країни, ми звертаємося до органів державної влади та місцевого самоврядування із вимогами забезпечити належні умови для збереження та модернізації житлового фонду України, шляхом термінового сприяння вирішенню виниклих проблем створення та діяльності ОСББ зосередившись на таких завданнях за напрямками:

НАПРЯМОК 1: РОЗВИТОК РИНКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Ціль 1.1. Забезпечити безпеку та безперебійність газопостачання в багатоквартирних будинках.

1.1.1. Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, реалізувати “базову” модель, яка повинна працювати в будь-якому багатоквартирному житловому будинку в силу закону та не вимагатиме додаткового волевиявлення сторін і не залежатиме від форми управління багатоквартирним будинком.

За рішенням власників, як альтернатива базовій моделі, може бути застосована “вільна” модель з будь-яким суб’єктом з ціною та умовами на договірних засадах.

Базовою в силу закону є модель:

1. технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової системи здійснюється за прямим договором між Оператором газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) і кожним індивідуальним споживачем природного газу;

2. договір є публічним договором приєднання, згідно з типовим, затвердженим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики на комунальних послуг (НКРЕКП);

3. плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкової газової системи визначається Оператором ГРМ самостійно в межах граничної ціни, встановленої НКРЕКП;

4. межа експлуатаційної відповідальності сторін  від зовнішньої поверхні стіни будівлі до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення (діюча редакція Законом України «Про житлово-комунальні послуги»), або інша так само чітко визначена законом межа;

5. вимоги в погодженні/підписанні співвласниками будь-яких актів, відомостей тощо відсутні;

6. перелік складових та періодичність ТО затверджує Міністерство енергетики та захисту довкілля;

7. розподіл оплати за ТО визначається відповідно до кількості індивідуальних споживачів природного газу, які на 1 січня є приєднаними до газопостачання (ч.2 ст.12 Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» дозволяє це);

8. відключення від газопостачання допускається лише стосовно окремих квартир/нежитлових приміщень, які мають заборгованість по оплаті більше ніж за три місяці. Відключення проводиться відповідно до вимог закону Законом України «Про житлово-комунальні послуги»

1.1.2. Кабінету Міністрів України:

– забезпечити приведення наказів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 No285 “Правила безпеки систем газопостачання” та від 24.10.2011 No640 “Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання” у відповідність до Закону України “Про ринок природного газу”, Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

– забезпечити розробку та затвердження переліку складових та періодичність технічного обслуговування внутрішньобудинкової газової системи.

Ціль 1.2. Забезпечити встановлення квартирних приладів обліку газу.

1.2.1. Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг:

– внести зміни до інвестиційних програм ліцензіатів, забезпечивши виконання вимог Закону України “Про забезпечення комерційного обліку природного газу” щодо встановлення до 1 січня 2021 року індивідуальних приладів обліку природного газу в квартирах, де газ використовується для приготування їжі.

Ціль 1.3. Забезпечити безперебійне газопостачання багатоквартирних будинків, які обладнано газовою автономною системою теплопостачання.

1.3.1. Верховній Раді України:

– внести зміни до Закону України “Про ринок природного газу”, визначивши термін “побутовий споживач” таким чином: “побутовий споживач – фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність, або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками багатоквартирного будинку на придбання природного газу особа, яка придбаває природний газ з метою підігріву води та опалення багатоквартирного будинку, що не включає професійну та комерційну діяльність.

1.3.2. Кабінету Міністрів України:

– внести зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. No 867, виключивши з переліку виробників теплової енергії об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та віднести їх до категорії “побутові споживачі”.

Ціль 1.4. Забезпечити права співвласників багатоквартирного будинку при впровадженні ринку електричної енергії.

1.4.1. Верховній Раді України:

– внести зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», узгодивши його з Законом України «Про житлово-комунальні послуги», а саме визначити індивідуальний договір як єдино можливу модель договору на постачання та розподіл електричної енергії для всіх споживачів, у тому числі для співвласників багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління будинком.

1.4.2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг:

– розробити та додати до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. No 312, окремий розділ «Постачання та розподіл електричної енергії у багатоквартирному будинку (гуртожитку)», узгодивши його із Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

– визначити, що розрахунок по загальнобудинковому лічильнику у багатоквартиному будинку(гуртожитку) заборонений, за виключенням коли в будинку, крім загальнобудинкового, інші лічильники відсутні та немає технічної можливості їх встановлення;

– визначити, що розрахунок електричної енергії розрахунковим методом заборонено.

НАПРЯМОК 2: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ МАСШТАБНОЇ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ БУДИНКІВ

Ціль 2.1. Забезпечити виплату передбачених законодавством пільг та субсидій в грошовій формі за принципом “держава-гроші-громадянин”, без залучення у будь-якій формі до цих розрахунків ОСББ, управителів, виконавців комунальних послуг.

2.1.1. Кабінету Міністрів України:

Внести до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. No 373, та до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. No 848, такі зміни:

1. Виключити положення про виплату житлових субсидій і пільг у т.зв. “безготівковій грошовій формі”, залишивши механізм виплати в “готівковій грошовій формі” як єдиний.

2. Привести перелік витрат, на які поширюються пільги та житлові субсидії, у відповідність до чинного законодавства, зокрема:

− відмовитися від звуження переліку витрат на управління багатоквартирним будинком, на які надаються житлові субсидії і пільги (обмеженням має лишитися соціальний норматив у грошовому виразі);

− доповнити перелік прямою вказівкою на витрати на оплату внесків (платежів) на самозабезпечення об’єднанням потреб у водопостачанні та водовідведенні, теплопостачанні і опаленні, вивезенні побутових відходів у багатоквартирному будинку, в якому створено ОСББ.

2. Виключити положення, які не відповідають статутній діяльності ОСББ, суперечать актам вищоїюридичної сили.

НАПРЯМОК 3: ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Ціль 3.1. Забезпечити використання різних фінансових інструментів здійснення капітального ремонту, реконструкції, реставрації багатоквартирного будинку на умовах співфінасування.

3.1.1. Верховній Раді України:

− у Законі України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” передбачити видатки на фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2020 рік в частині стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирного будинку до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, у т. ч. для ОСББ – 1 000 000 000 грн.;

− внести зміни до Закону України “Про фонд енергоефективності”, спростивши процедури взаємодії ОСББ з Фондом енергоефективності.

3.1.2. Кабінету Міністрів України:

− передбачити видатки на фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2020 рік в частині стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирного будинку до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, у т.ч. для ОСББ – 1 000 000 000 грн.; не пізніше січня 2020 року затвердити паспорт цієї бюджетної програми;

− забезпечити спрощення вимог банків до процедури отримання “Теплого кредиту” ОСББ;

− прийняти зміни до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки щодо продовження на 2019-2024 рік та доповнення Програми напрямком “заміни та капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних будинках, у яких створено ОСББ”;

− провести аналіз проблем та усунути бар’єри при взаємодії ОСББ з Фондом енергоефективності;

− внести зміни до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “ЕНЕРГОДІМ” та Умов Грантового договору ДУ “Фонд енергоефективності” для спрощення процедури та сприяння участі ОСББ у даній програмі;

− провести круглий стіл з залученням представників ОСББ – будинків пам’яток архітектури для обговорення особливостей здійснення енергоефективних заходів та напрацювання комплексних змін до чинного законодавства, які врахують особливості проведення енергомодернізації та розмір участі співвласників, держави та територіальної громади.

Органам місцевого самоврядування:

− припинити незаконну шкідливу практику фінансування коштом місцевих бюджетів будинків на підставі “титульних списків” без співфінансування з боку співвласників;

− прийняти та забезпечити фінансування місцевих програм з підтримки ОСББ та впровадження енергоефективних заходів у житловому фонді виключно на умовах співфінансування. У програмах передбачити окрему підтримку проведення заходів у будинках-пам’ятках архітектури;

− прийняти та забезпечити фінансування місцевих програм, що передбачатимуть підтримку заміни та капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування з співвласниками;

− у місцевих програмах передбачити фінансування виготовлення документації у відповідності до Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 176 від 17.07.2018 р. виключно за рахунок коштів місцевого бюджету;

− сприяти створенню місцевих револьверних фондів з метою підтримки енергоефективнихзаходів у житловому фонді.

НАПРЯМОК 4: ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Ціль 4.1. Підзаконні нормативно-правові акти відображають економічний зміст діяльності ОСББ у відповідності з законом.

4.1.1 Кабінету Міністрів України:

− забезпечити внесення змін до Національного класифікатора України ДК 009:2010 Класифікатор видів економічної діяльності, виділивши в секції T “Діяльність домашніх господарств” окремий КВЕД для ОСББ та їхніх асоціацій – “Діяльність об’єднань співвласників та їх асоціацій”;

− забезпечити внесення Державною службою статистики України до наказу Держстату від 12.12.2014 No389 і наказу Держстату від 20.07.2017 р. No181 змін щодо звільнення ОСББ від подання непритаманної звітності, а саме звітів “ф 1 – заборгованість” та звіт “ф 1 – житлофонд”;

− забезпечити надання Мін’юстом України роз’яснення реєстраторам та нотаріусам про необхідність перевіряти та проводити виправлення змісту записів у реєстраційних справах ОСББ розділу “Засновники” на формулювання “Співвласники багатоквартирного будинку”.

Виправлення проводити під час чергового звернення ОСББ з інших питань.

Ціль 4.2. Забезпечено права співвласників багатоквартирних будинків при прийнятті нормативно-правових актів.

Верховній Раді України:

− відхилити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики”, зареєстрований у Верховній Раді України за No 2042 від 03.09.2019 (внесений народними депутатами України Федієнком О.П. та Крячком М.В.), як такий що фактично встановлює перевагу права на користування чужим майном перед правом власності, що суперечить положенням статті 41 Конституції України;

− внести комплексні зміни до законодавчих актів України, якими забезпечити права співвласників багатоквартирного будинку при використанні окремими власниками квартир не за призначенням (хостели) та під час переведення житлових приміщень у нежитлові та визначення функціонального призначенням приміщень;

− внести комплексні зміни до законодавчих актів України, забезпечивши реалізацію права співвласників на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія

Ціль 4.3. Колишній балансоутримувач/забудовник/управитель несе адміністративну відповідальність за непередачу технічної документації співвласникам.

Верховній Раді України:

Внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині встановлення відповідальності за порушення строку передачі попереднім балансоутримувачем та/або управителем будинку технічної документації на будинок та неправомірну відмову у її наданні, а саме доповнити Кодекс статтею 149-2 “Порушення строку передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок, в якому створено ОСББ” такого змісту:

“Порушення особою, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком та/або балансоутримання до створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), строків передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, з незабезпечення виконання покладених на уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо строків передачі технічної та іншої передбаченої законодавством документації на багатоквартирний будинок,караються штрафом від трьохсот п’ятдесяти до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.”

Ціль 4.4. Держава та територіальна громада несуть обов’язки співвласника багатоквартирного будинку.

4.4.1. Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування:

− забезпечити проведення реєстрації в установленому порядку права державної та комунальної власності на окремі квартири та нежитлові приміщення, що належать, відповідно, до державної або до комунальної форми власності у багатоквартирному будинку;

− визначити коло осіб та надати їм повноваження для представлення інтересів власника квартир та/або нежитлових приміщень, які знаходяться в державній та комунальній власності, при створенні та діяльності ОСББ;

− забезпечити фінансування сплати внесків в ОСББ бюджетними організаціями за кодом КЕКВ 2800 “Інші поточні видатки” (а не 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”);

− забезпечити формування бюджетів всіх рівнів на умовах рівності форм управління та принципах співфінансування.

Ціль 4.5. Прийняті співвласниками спільні рішення легітимні та забезпечено їх виконання.

Реалізовано на практиці норму п. 4 статті 6 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Кабінету Міністрів України:

– забезпечити можливість формування безкоштовної інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його архівної складової як по кожному об’єкту окремо, так і по багатоквартирному будинку в цілому, як через Кабінет електронних сервісів, так і під час звернення співвласників багатоквартирного будинку чи їхніх представників у визначений законом спосіб до ЦНАП. В наданій інформації обов’язково зазначати дату та час державної реєстрації об’єкта, підстави виникнення права власності на об’єкт та підстави внесення запису по об’єкту.

Ціль 4.6. Забезпечено протипожежний захист багатоквартирних будинків підвищеної поверховості.

Кабінету Міністрів України:

Забезпечити внесення змін та доповнень до таких державних будівельних норм:

у ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація”:

− в таблиці 3 виключити рядок “підвищеної поверховості умовною висотою 26,5 м < Н ≤47 м”;

− в пункті 8.1. перший абзац доповнити реченням такого змісту: “В житлових будівлях висотою від 26,5 до 47 м включно допускається замість внутрішнього протипожежного водопроводу передбачати влаштування сухотрубів з виведенням на фасад будівлі патрубків з вентилями і з’єднувальними головками для підключення пожежних автомобілів”.

у ДБН В.2.2-15:2019 “Житлові будинки. основні положення”:

− пункт 8.27. доповнити абзацом такого змісту: “На балконах (лоджіях) при незадимлюваних сходових клітках типу Н1 слід передбачати сухотруби діаметром 80 мм зі спареними пожежними кранами на кожному поверсі, які обладнані на рівні 1-го поверху виведеними назовні патрубками для підключення насосів високого тиску пожежних автомобілів”.

Прокрутить наверх