Комунальні послуги

Спливає строк укладення договорів на надання комунальних послуг

З 1 травня 2019 року введено в дію в повному обсязі Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Законом визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг та передбачено різні моделі договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг.

Відповідно до статті 12 Закону надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Нові договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону, тобто до 1 травня 2020 року.

Моделі договірних відносин

Закон передбачає три моделі договірних відносин щодо надання комунальних послуг:

  • індивідуальний договір;
  • колективний договір;
  • договір з колективним споживачем.

Індивідуальний договір про надання комунальної послуги укладається між виконавцем комунальних послуг і споживачем, тобто індивідуально з кожним окремим співвласником багатоквартирного будинку.

Колективний договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем такої послуги та особою, уповноваженою на це співвласниками, від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку.

Договір з колективним споживачем про надання комунальної послуги укладається об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або уповноваженим державним органом відповідно до Закону.

Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Проте якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається автоматично продовженим на черговий рік.

Що буде з тими, хто не визначився?

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей організації договірних відносин або не дійдуть згоди з виконавцем про розмір плати за постачання відповідної комунальної послуги, між виконавцем та кожним співвласником після 01 травня 2020 року укладається індивідуальний договір.

За таким договором виконавець забезпечує відповідність кількісних і якісних характеристик комунальних послуг установленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця і внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

До рахунку плати виконавцеві не включається плата за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги.

Технічне обслуговування, поточний і капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують постачання відповідної комунальної послуги, здійснюються за рахунок співвласників.

Прокрутить наверх