Енергоаудит будинку

Енергомодернізація для ОСББ: енергоаудит будинку

Енергозбереження в Україні стає дедалі актуальнішим. Усе частіше об’єднання співвласників багатоквартирних будинків користуються можливістю впроваджувати енергоефективні заходи за рахунок програм співфінансування, таких як «70 на 30» чи «Енергодім», з метою поліпшення умов проживання у будинку та заощадження коштів на його утримання.

Енергетичний аудит – це експертиза житлового будинку, проведена фахівцем з енергетичної сертифікації будівель, з метою з’ясування його технічного стану та ефективності споживання енергії.

Законом України «Про енергозбереження» встановлено, що енергетичний аудит – це визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та розроблення рекомендацій щодо її поліпшення.

Призначення енергоаудиту будинку

Проведення енергетичного аудиту дає можливість з’ясувати наскільки ефективно в будинку відбувається споживання енергетичних ресурсів, а також визначити де, з якої причини мають місце понаднормові втрати енергії. На основі визначення проблеми фахівець з аудиту розробляє відповідні енергозберігаючі заходи, програми та рекомендації, які необхідно запровадити для підвищення енергоефективності та зниження втрат енергії в будинку.

Крім того, вказується в якій пріоритетності потрібно впроваджувати енергоефективні заходи за відсутності належного фінансування. Проведення енергоаудиту дає змогу отримати рекомендації щодо запровадження системи енергоменеджменту, які можуть бути надані опціонально.

Важливо зазначити, що найчастіше за результатами енергоаудиту дієвими способами мінімізації енерговитрат на обігрів будівлі, як правило, є встановлення індивідуальних теплових пунктів, використання сучасних мінеральних утеплювачів і фасадних теплоізоляційних систем, віконних систем з високими теплозахисними властивостями тощо.

Форми енергетичного аудиту

За формою проведення енергоаудит може бути добровільним чи обов’язковим.

Добровільний енергетичний аудит здійснюється на замовлення зацікавленого суб’єкта за згодою керівника чи власника об’єкта енергоаудиту.

Обов’язковий енергетичний аудит здійснюється на замовлення та за рахунок коштів зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган.

Стаття 7. Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» визначає наступні об’єкти, проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель для яких є обов’язковою:

 1. об’єкти будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 2. будівлі державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 3. будівлі з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 4. будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікат енергетичної ефективності

Якщо енергетичний аудит був проведений відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката, то на його основі повинен бути виданий Сертифікат енергетичної ефективності – документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будинку, наведено рекомендації щодо його підвищення.

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований фахівець з аудиту та атестований фахівець з обстеження інженерних систем.

Складений сертифікат енергетичної ефективності будівлі повинен містити наступні елементи:

 • адресу будинку або його відокремленої частини;
 • клас енергетичної ефективності будинку;
 • відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будинку;
 • мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будинку, що стосуються будівель такого класу;
 • фактичні показники енергетичної ефективності будинку;
 • рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будинку, в яких зазначаються дії, які необхідно здійснити для реалізації цих рекомендацій;
 • серія та номер кваліфікаційного атестата виконавця робіт, який склав сертифікат енергетичної ефективності будинку;
 • інформація щодо викидів двоокису вуглецю;
 • інформація щодо місця отримання більш детальної інформації про відомості, зазначені у сертифікаті, включаючи рекомендації щодо підвищення економічно доцільного рівня енергетичної ефективності будинку.

Строк дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі становить 10 років.

Основні критерії енергоаудиту будинку

При проведенні енергетичного аудиту вашого будинку фахівець повинен обов’язково врахувати наступні чинники:

 1. місцеві кліматичні умови;
 2. функціональне призначення, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будинку;
 3. геометричні, зокрема розташування та орієнтацію огороджувальних конструкцій, теплотехнічні та енергетичні характеристики будинку, а також енергетичний баланс будинку;
 4. нормативні санітарно-гігієнічні та мікрокліматичні умови приміщень будинку;
 5. нормативний строк експлуатації огороджувальних конструкцій та інженерних систем;
 6. технічні характеристики інженерних систем;
 7. використання відновлюваних джерел енергії, пасивних сонячних систем та систем захисту від сонця, а також енергії, виробленої шляхом когенерації.

Де знайти кваліфікованого енергоаудитора?

Розширений перелік енергоаудиторів України відкритий для користування на інтерактивній карті енергоаудиторів, розробленій GIZ та Фондом енергоефективності. Карта містить контакти фахівців з сертифікації енергоефективності будівель, регіон їхньої діяльності, інформацію про досвід роботи та інше. 

Прокрутить наверх