Фон Законодавство

Постанова КМУ “Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2006 р. N 1010

Київ

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України

від 27 лютого 2007 року N 297,
від 8 липня 2009 року N 692,
від 1 червня 2011 року N 869,
від 6 лютого 2013 року N 81,
від 21 серпня 2013 року N 602,
від 17 липня 2014 року N 269,
від 15 листопада 2017 року N 870,
від 27 березня 2019 року N 318
від 28 жовтня 2020 року N 1018

Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Затвердити Порядок формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 2006 р. N 1010

ПОРЯДОК
формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

(У назві і тексті Порядку слова “вивезення побутових відходів” замінено словами “поводження з побутовими відходами” згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року N 318)

I. Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (далі – послуги).

До послуг належать операції поводження з побутовими відходами (збирання, зберігання, перевезення, сортування, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження та захоронення), що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 318 від 27.03.2019, № 1018 від 28.10.2020)

У разі запровадження роздільного збирання побутових відходів під час встановлення цін/тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами не враховується вартість операцій з поводження з роздільно зібраними (відсортованими) корисними компонентами таких відходів.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

(абзац другий пункту 2 виключено (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

витрати на відшкодування втрат – витрати, що виникають у підприємств протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи (далі – уповноважений орган);

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 870, у зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим)

економічно обґрунтовані плановані витрати – витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

операційна діяльність – основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової;

повна планована собівартість послуг – економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства, що бере участь у наданні послуг з поводження з побутовими відходами (далі – підприємство), включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю;

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 27.03.2019 р. N 318)

планована виробнича собівартість послуг з поводження з побутовими відходами – прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати;

(пункт 2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

планований період – період тривалістю 12 місяців (з 1 січня до 31 грудня);

(пункт 2 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 870, абзац восьмий пункту 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

структура тарифів – складові економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із наданням послуг з поводження з побутовими відходами, які групуються за статтями, визначеними цим Порядком, відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, і складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;

(пункт 2 доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 870, у зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом десятим, абзац дев’ятий пункту 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

тарифи на послуги – вартість надання послуги з вивезення, перероблення та захоронення 1 куб. метра або 1 тонни (за наявності вагового обладнання) побутових відходів відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, планованого прибутку;

(абзац десятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 15.11.2017 р. N 870, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

зміна тарифів – перегляд уповноваженим органом тарифу і його структури або коригування тарифів;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

інвестиційна програма – комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективного поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення), який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері поводження з побутовими відходами щодо будівництва (реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об’єктів у зазначеній сфері з дотриманням екологічних норм, з відповідними розрахунками та техніко-економічними обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

інвестиційна складова – витрати на відшкодування інвестиційних ресурсів, залучених за інвестиційними програмами, та їх вартість.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

21. До розрахунку тарифів включаються витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються під час обчислення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств.

(Порядок доповнено пунктом 21 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, пункт 21 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

22. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до галузевих нормативів.

(Порядок доповнено пунктом 22 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

II. Формування тарифів на послуги

3. Формування тарифів на послуги підприємством здійснюється відповідно до річних планів надання послуг і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, встановлених на підставі індексів зміни цін виробників промислової продукції.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

4. Річний план надання послуг розробляється окремо за кожною операцією поводження з побутовими відходами на підставі фактичного та прогнозованого обсягів надання послуг з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

зміна обсягів надання послуг в результаті економічного розвитку населеного пункту, підвищення вимог щодо якості послуг;

підвищення рівня технологічного процесу поводження з побутовими відходами, заміна амортизованого обладнання, здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

5. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг за кожною операцією поводження з побутовими відходами здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

планована собівартість реалізованих послуг; 

(абзац третій пункту 5 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

адміністративні витрати, витрати із збуту послуг та інші операційні витрати.

6. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком витрат з оплати праці, наведеним у додатку, з урахуванням колективного договору та з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

(абзац третій пункту 6 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

7. Калькулювання собівартості послуг здійснюється у розрахунку на планований період.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

8. Тарифи на послуги визначаються окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами та за видами побутових відходів (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, небезпечні).

Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (далі – Тппв) формуються виконавцями послуг з вивезення побутових відходів шляхом ділення суми вартостей послуг вивезення, перероблення та/або захоронення побутових відходів на річний обсяг вивезення побутових відходів та визначаються за такою формулою:

Тппв = (Ов х Тв + Оіп х Тіп + Оіз х Тіз) /Ов,

де Ов – річний обсяг вивезення побутових відходів підприємством;

Тв – тариф на вивезення побутових відходів підприємства;

Оіп, Оіз – річні обсяги перероблення та захоронення побутових відходів і-го підприємства;

Тіп, Тіз – тарифи на перероблення та захоронення побутових відходів і-го підприємства.

(абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1018 від 28.10.2020)

Формування тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів здійснюється з урахуванням витрат за кожною послугою та в розрізі операцій, облік яких ведеться суб’єктом господарювання окремо.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 01.06.2011 р. N 869, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

III. Повна планована собівартість послуг

9. До планованої собівартості послуг включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

10. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з використанням:

палива та електроенергії. Такі витрати визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

11. До складу прямих витрат з оплати праці включаються витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати для працівників (персоналу), що безпосередньо залучені до надання послуг з поводження з побутовими відходами) відповідно до Закону України “Про оплату праці”:

основна заробітна плата відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, надурочний час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, інші виплати, встановлені законодавством);

інші заохочувальні та компенсаційні виплати (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

(пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1018 від 28.10.2020)

12. До складу інших прямих витрат включаються:

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;

витрати, пов’язані з ремонтом основних засобів, безпосередньо задіяних у процесі надання послуг з вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів, що плануються з урахуванням фактичних витрат звітного та базового періоду, планів виконання планово-запобіжних робіт, проектно-кошторисної документації та кошторисів;

інші виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на послуги визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді відповідно до вимог Податкового кодексу України.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

13. До складу загальновиробничих витрат включаються витрати, пов’язані з:

управлінням виробництва, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

охороною праці, дотриманням вимог техніки безпеки і охороною навколишнього природного середовища;

пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон;

послугами інших спеціалізованих підприємств, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

удосконаленням технології та організацією виробництва;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням побутових відходів, експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та іншими допоміжними виробництвами (обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

14. Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі прямих витрат.

У разі провадження суб’єктом господарювання інших, крім діяльності з поводження з побутовими відходами, видів діяльності змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати розподіляються між усіма видами діяльності з визначенням витрат, які в цілому будуть віднесені до послуг з поводження з побутовими відходами, та витрат, які будуть віднесені до інших видів господарської діяльності. База розподілу визначається суб’єктом господарювання відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затвердженого Мінфіном.

(пункт 14 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 27.03.2019 р. N 318)

15. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

оплатою праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, що розраховуються відповідно до пункту 11 цього Порядку;

відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

утриманням апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, охорона праці);

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, розрахованою відповідно до вимог Податкового кодексу України;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, опалення, освітлення, охорона);

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), послуг зв’язку;

розрахунково-касовим обслуговуванням та іншими послугами банків, наданими відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів, крім податків і зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості;

розв’язанням спорів у судах;

придбанням пально-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

інші витрати загальногосподарського призначення.

Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

Адміністративні витрати розподіляються між послугами та у розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості таких послуг.

(абзац чотирнадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1018 від 28.10.2020)

(пункт 15 в редакції Постанови КМ № 318 від 27.03.2019)

16. До складу витрат із збуту включаються витрати, безпосередньо пов’язані із збутом таких послуг, зокрема з:

оплатою праці персоналу, відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплатою службових відряджень персоналу;

підготовкою та перепідготовкою персоналу;

оплатою інформаційних послуг;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

оплатою послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги з поводження з побутовими відходами (у разі наявності укладених договорів);

придбанням канцелярських товарів і виготовленням розрахункових документів про оплату послуг;

оплатою послуг інформаційно-обчислювальних центрів;

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут послуг споживачам, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

(пункт 16 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

17. Обсяг витрат із збуту визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін/тарифів у такому періоді.

До витрат із збуту не включаються витрати, пов’язані із здійсненням суб’єктом господарювання, який є виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами, абонентського обслуговування у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами. Такі витрати включаються до складу плати за абонентське обслуговування, передбаченої Законом України “Про житлово-комунальні послуги”.

(пункт 17 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 27.03.2019 р. N 318)

18. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов’язані з операційною діяльністю з надання послуг, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат із збуту.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

19. До складу інших операційних витрат не можуть включатися:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

собівартість реалізованих виробничих запасів.

Інші витрати з операційної діяльності розподіляються між послугами та в розрізі операцій пропорційно сумі виробничої собівартості таких послуг.

(абзац дев’ятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1018 від 28.10.2020)

(пункт 19 в редакції Постанови КМ № 318 від 27.03.2019)

20. До фінансових витрат включаються витрати із сплати відсотків за користування отриманими кредитами, позиками, витрати, за договором фінансового лізингу (оренди) та інші витрати, пов’язані із запозиченнями (кредитами, позиками), для виконання інвестиційної програми, заходи якої передбачені для надання відповідної послуги поводження з побутовими відходами (вивезення, перероблення, захоронення).

(абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1018 від 28.10.2020)

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за тими договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з органами місцевого самоврядування.

Фінансові витрати враховуються під час розрахунку повної собівартості для тієї послуги, для якої здійснювалися запозичення для забезпечення надання послуг.

(пункт 20 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 27.03.2019 р. N 318)

21. Планований прибуток визначається як сума коштів, що додається до суми повної планованої собівартості, і спрямовується на здійснення заходів інвестиційної програми, погашення основної суми необхідних запозичень (кредитів/позик) та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрахування до резервного капіталу, а також відшкодування витрат з податку на прибуток.

Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення заходів інвестиційної програми, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства у сфері поводження з побутовими відходами, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої з уповноваженими органами в установленому порядку.

(пункт 21 у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, від 27.03.2019 р. N 318)

22. До тарифів на послуги включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

23. Пункт 23 виключено

(пункт 23 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

24. Пункт 24 виключено

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. N 869, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

25. Пункт 25 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Розрахунок тарифів на послуги

26. До тарифів на послуги включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

27. Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі.

Одиниця калькулювання собівартості послуги – 1 куб. метр або 1 тонна (за наявності вагового обладнання) побутових відходів.

(абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (ВJ) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою

ВJ = РJ х ЦJ ,

де РJ – потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;

ЦJ – ціна одиниці відповідного ресурсу.

29. Розраховані відповідно до пункту 28 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою

де Вi – розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;

m – кількість індивідуальних складових статті витрат.

30. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг (Ai) визначається за формулою

  Вi  
Ai = _______ ,
  Qn  

де Qn – запланований обсяг надання послуги, куб. метрів або тонн (за наявності вагового обладнання).

(абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

31. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг (ГВк) визначається за формулою

де n – кількість статей витрат у кожній групі.

32. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою

де    

– сума витрат за всіма групами витрат, гривень за 1 куб. метр або 1 тонну (за наявності вагового обладнання);

l – кількість груп витрат.

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

33. Економічно обґрунтований тариф (Т) на послугу визначається за формулою

Т = ПС + П ,

де П – планований прибуток з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 куб. метр або 1 тонну (за наявності вагового обладнання).

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Тарифи збільшуються на суму податку на додану вартість.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

34. Пункт 34 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

35. Пункт 35 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

36. Пункт 36 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Коригування тарифів на послуги

37. Коригування тарифів протягом установленого строку їх дії здійснюється шляхом коригування індивідуальних складових витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

38. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою

     Цjнов
kj =   _______,
        Цj

де kj – індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;

Цjнов – нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;

Цj – ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування.

39. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою

де Ii – груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Ai).

Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (Ii) розраховується шляхом ділення нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування.

40. Коригування статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою

      f        nf          
ПВінд  е  Аfбаз  е  А(nf)баз  ·  Іjk
      i=       i=         

де ПВінд – проіндексовані планові витрати;

Аfбаз – статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;

А(nf)баз – статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які підлягають індексації;

n – кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг;

f – кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації;

Іjk – індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої статті витрат.

(пункт 40 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

IV. Розділ IV виключено

(Порядок доповнено розділом IV згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 р. N 297, розділ IV із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 р. N 81, від 21.08.2013 р. N 602, виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7.07.2014 р. N 269)

V. Розділ V виключено

(Порядок доповнено розділом V згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 р. N 870, розділ V виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 р. N 318)

Додаток до Порядку

ВИТРАТИ з оплати праці

Стаття витрат Зміст і характеристика витрат
Фонд основної заробітної плативинагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками для робітників та посадовими окладами для службовців
Фонд додаткової заробітної платинадбавки і доплати до тарифних ставок (окладів) та посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством:

кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність

водіям (машиністам) транспортних засобів за класність

бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами

робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за високі досягнення в роботі або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання

за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт

доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством

за роботу у важких, шкідливих умовах; за роботу в безперервному режимі виробництва (включаючи доплату за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час

підвищені (диференційні) виплати персоналу, який працює на території радіоактивного забруднення, оплата додаткової відпустки, виплата різниці між заробітною платою у разі переведення на нижчеоплачувану роботу

інші надбавки і доплати, передбачені законодавством

премії робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, у тому числі за:

перевиконання виробничих завдань

підвищення продуктивності праці, виробітку

економію сировини, матеріалів та інших матеріальних цінностей

винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи, які передбачені законодавством і мають систематичний характер

оплата праці у вихідні та святкові (неробочі) дні, в понадурочний час за розцінками, які встановлені законодавством і мають систематичний характер

суми виплат різниці в окладі працівнику у разі тимчасового виконання обов’язків керівника

оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв’язку з роботою понад встановлену тривалість робочого часу, в разі застосування підсумованого обліку робочого часу та в інших передбачених законодавством випадках

суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, у межах, передбачених законодавством

суми виплат за час вимушеного прогулу у випадках, передбачених законодавством

оплата щорічної і додаткової відпустки відповідно до законодавства, суми грошової компенсації за невикористану відпустку

оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

суми виплат працівникам молодше вісімнадцяти років, що працюють за скороченої тривалості робочого дня, у розмірі оплати працівникам відповідних категорій за повної тривалості робочого дня

оплата робочого часу працівників, що залучаються для виконання державних або громадських обов’язків, якщо такі обов’язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства

заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими до сільськогосподарських та інших робіт

суми заробітної плати за основним місцем роботи робітників, керівників, фахівців, технічних службовців підприємств за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

оплата відпусток, наданих працівникам, що навчаються у вищих і професійно-технічних навчальних закладах за вечірньою та заочною формою, аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх (змінних) школах с

суми виплат працівникам-донорам за дні обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного здавання крові

оплата простоїв не з вини працівника
Інші заохочувальні та компенсаційні виплатисуми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації, з частковим збереженням заробітної плати

винагорода за підсумками роботи за рік

премія за сприяння винахідництву і раціоналізаторству, створення, освоєння та впровадження нової техніки

премія, що виплачується в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, у тому числі:

за збирання та здавання окремих видів відходів виробництва для вторинного їх використання, що виплачуються відповідно до законодавства

за виконання важливих та особливо важливих завдань

одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань, до ювілейних та пам’ятних дат)

матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (крім матеріальної допомоги разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, похованням тощо)

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. N 692)

Прокрутить наверх