Фон, зразки документів

Протокол ініціативної групи ОСББ

Протокол № 1

Створення та засідання ініціативної групи із підготовки, скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

за адресою: м. Київ, вул.__________________________, будинок ________.

м. Київ                                                                                                      ________ 20__ року

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою:

м. Київ, вул. ______________:

 1. _____________________, власник квартири № ___ ;
 2. _____________________, власник квартири № ___ ;
 3. _____________________, власник квартири №___ .

Порядок денний:

1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м.Київ, вул. __________________ (далі – Ініціативна група).

2. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

3. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Розгляд питань порядку денного:

1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м.Київ, вул. __________.

Виступив:

_________________________________ – запропонував утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. ____________, до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.

Вирішили:

Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _________, у складі:

 1. __________________, власник квартири № ___ ;
 2. __________________, власник квартири № ___ ;
 3. __________________, власник нежитлового приміщення №___ .

Голосували: “За” – одноголосно.

2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

Виступив:

____________________ – запропонував такий план роботи Ініціативної групи:

 1. Провести роботу зі з’ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:
 • підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про себе,
 • вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку,
 • підготувати та надіслати запит до уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування щодо надання відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, які Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,
 • на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку м. Київ, вул. ________________.
 1. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення;
 2. Підготувати установчі збори ОСББ:
 • підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах, картки голосування,
 • підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії,
 • підготувати проект статуту ОСББ,
 • вирішити питання про місце проведення установчих зборів,
 • оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення із проектом статуту,
 • провести установчі збори ОСББ.

Вирішили:

Затвердити план роботи Ініціативної групи:

 1. Провести роботу зі з’ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:
 • підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про приналежність їм квартир та нежитлових приміщень,
 • вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку,
 • підготувати та надіслати запит до уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування щодо надання відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, які Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб,
 • на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку м. Київ, ________________.
 1. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення ОСББ, порядку його створення;
 2. Підготувати установчі збори ОСББ:
 • підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах, картки голосування,
 • підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії,
 • підготувати проект статуту ОСББ,
 • вирішити питання про місце проведення установчих зборів,
 • оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту,
 • провести установчі збори ОСББ.

Голосували: “За” – одноголосно.

3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Виступив:

______________________ – запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Вирішили:

Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Голосували: “За” – одноголосно.

Підписи членів Ініціативної групи:

_____________________  /_______________________________________________/

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

_____________________  /_______________________________________________/

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

_____________________  /_______________________________________________/

(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

Догори