Протокол ініціативної групи ОСББ

Протокол №1

утворення та засідання Ініціативної групи із підготовки, скликання і проведення установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку

за адресою: ________________________________________________________
(індекс, місто, вулиця, будинок)

м. Київ                                                                                                «____» ____________ 20____ року


Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою:

м. Київ, вул. _____________________, буд. _____:

1. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

2. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

3. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

Порядок денний:

1. Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____ (далі – Ініціативна група).

2. Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

3. Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Розгляд питань порядку денного:

1. Слухали: Утворення ініціативної групи зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____.

Виступив:

_________________________________ власник кв. _______  – запропонував утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____ до складу якої включити присутніх на цьому засіданні.

Вирішили:

Утворити ініціативну групу зі скликання і проведення установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____, у складі:

1. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

2. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

3. _____________________, власник квартири/нежитлового приміщення № _____;
(ПІП)

Голосували: «За» – одноголосно.

2. Слухали: Затвердження плану роботи Ініціативної групи.

Виступив:

_________________________________ власник кв. _______ – запропонував такий план роботи Ініціативної групи:

1. Провести роботу зі з’ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:

– підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про себе;
– вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку;
– підготувати та надіслати запит до уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування щодо надання відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, які Ініціативній групі не вдасться отримати в інший спосіб;
– на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____.

2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, порядку його створення.

3. Підготувати установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

– підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування на установчих зборах та листки письмового опитування;
– підготувати пропозиції щодо складу правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та ревізійної комісії;
– підготувати проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
– вирішити питання про місце проведення установчих зборів;
– оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення із проектом статуту;
– провести установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Вирішили:

Затвердити план роботи Ініціативної групи:

1. Провести роботу зі з’ясування складу співвласників багатоквартирного будинку:

– підготувати оголошення з проханням до власників квартир і нежитлових приміщень надати Ініціативній групі відомості про приналежність їм квартир та нежитлових приміщень;
– вручити зазначені оголошення всім власникам квартир і нежитлових приміщень у будинку, а також розклеїти на дошках оголошень у будинку;
– уповноважити _____________________________________ звернутися до Центру надання адміністративних послуг ___________________ РДА в м. Києві та отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, для створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____;
– уповноважити ___________________________________ звернутися до Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та отримати інформацію щодо відомостей про склад власників квартир і нежитлових приміщень, для створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____;
– на основі отриманих даних скласти список власників квартир і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку за адресою: м. Київ, вул. _____________________, буд. _____.

2. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед співвласників щодо мети та доцільності створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, порядку його створення.

3. Підготувати установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

– підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах та листка голосування на установчих зборах та листки письмового опитування;
– підготувати пропозиції щодо складу правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та ревізійної комісії;
– підготувати проект статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. За основу взяти типовий статут, затверджений Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27 серпня 2003 року №141 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 вересня 2015 року № 238);
– вирішити питання про місце проведення установчих зборів;
– оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту;
– провести установчі збори об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Голосували: «За» – одноголосно.

3. Слухали: Затвердження порядку проведення засідань Ініціативної групи.

Виступив:

_________________________________ власник кв. _______ – запропонував встановити, що наступні засідання Ініціативної групи проводяться за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Вирішили:

Встановити, що наступні засідання Ініціативної групи скликаються за ініціативою будь-кого із членів Ініціативної групи та вважаються правомочними в разі присутності не менш як половини її членів.

Голосували: «За» – одноголосно.

Підписи членів Ініціативної групи:

_____________________  /_______________________________________________/
(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

_____________________  /_______________________________________________/
(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

_____________________  /_______________________________________________/
(підпис)                                   (прізвище, ініціали)                        

Прокрутить наверх