Протокол засідання правління ОСББ

ПРОТОКОЛ № 1

засідання правління ОСББ «______________________________»

за адресою: _______________________________________________

м. Київ                                                                            «____» ____________ 20____ року*

Присутні – члени правління, обрані установчими зборами ОСББ «______________________________»:

1. ___________________________________________**.

2. ___________________________________________.

3. ___________________________________________.

4. ___________________________________________.

5. ___________________________________________.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Обрання головуючого засідання правління та секретаря засідання правління ОСББ «____________________».

2. Обрання голови правління ОСББ «____________________» та заступника голови правління ОСББ «____________________».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Слухали: З першого питання порядку денного виступив: ______________________________, який запропонував обрати головуючим засідання правління ОСББ «___________________» ____________________________ та секретарем засідання правління ОСББ «___________________» ___________________________.

Голосували:

Підписи членів правління ОСББ «___________________»:

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

Вирішили: Обрати головуючим засідання правління ОСББ «___________________» ___________________________  та секретарем засідання правління ОСББ «___________________» ___________________________.

Голосували: «за»5, «проти» – 0.

2. Слухали: З другого питання порядку денного  виступив: ___________________________, який запропонував обрати головою правління ОСББ «___________________» ___________________________, заступником голови правління ОСББ «___________________» ___________________________.

Голосували:

Підписи членів правління ОСББ «___________________»:

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

_________________        _____________________  ___________________________
 (за/проти)                            (підпис)                     (прізвище, ініціали)

Вирішили: Обрати головою правління ОСББ «___________________» ___________________________, заступником голови правління ОСББ «___________________» ___________________________.

Голосували: “за” – 5 , “проти” – 0.


Головуючий засідання правління _________________      ________________________.
                                                                          (підпис)                              (ПІП)

Секретар засідання правління        _________________      ________________________.
                                                                         (підпис)                                 (ПІП)

*Дата протоколу правління не повинна бути раніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати проведення Установчих зборів.** Прізвища, імена та по батькові членів Правління скрізь по тексту Протоколу зазначаються повністю.

Прокрутить наверх