Протокол зборів співвласників на участь у програмі 95/5

ПРОТОКОЛ
загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку

ОСББ _______________________________________________

за адресою: _________________________________________________________________ 

м. Київ                                                                                                     ____ ____________ 20____ р.

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку ____осіб. Загальна площа ____кв. м  У зборах взяли участь особисто або через представників співвласники в кількості ____особи, якім належать квартири загальною площею ____  кв.м.  що складає _____ %,  

2.   ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Остаточне визначення виду робіт, складу та обсягу робіт у міській Програмі співфінансування для виконання капітальних ремонтів багатоквартирного будинку. Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 р. №780/1784

2. Розгляд розміру коштів співфінансування.

3. Спосіб визначення частки кожного співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт та спосіб накопичення коштів  співвласника багатоквартирного будинку для співфінансування  робіт та порядок їх передачі визначеному , районною в місті Києві державною адміністрацією, замовнику робіт.

4. Обрання Уповноваженої особи від співвласників для укладання договору з визначеним , районною в місті Києві державною адміністрацією, замовником робіт  про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт. Представлення інтересів співвласника багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт ( у т.ч. при підписанні актів виконаних робіт).

Для розгляду питання Порядку денного, член правління ОСББ –  ___________   запропонував(ла) обрати головою зборів – ___________   секретарем  –  ___________.

Результат голосування : 

„за” – ____

„проти” – ____

„утримались” – ____

Вирішили :

Обрати Головою зборів – _____________ секретарем – _____________.

3. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ.

По першому питанню: остаточне визначення виду робіт, складу та обсягу робіт у міській Програмі співфінансування для виконання капітальних ремонтів багатоквартир-ного будинку. Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 р. №780/1784.

Слухали: _____________ щодо програми співфінансування капітальним ремонтам. Я вважаю, що потрібно прийняти участь у програмі співфінансуванні  по заміні вантажно- пасажирського ліфту. Ліфт встановлено у 1974 році та введено в експлуатацію разом з будинком.

Згідно Рішення КМР від 22 грудня 2016 року №780/1784  заміна або  капітальний ремонт ліфтів  95/5. Тобто  ми повинні зібрати 5% від загальної суми коштів, згідно кошторису складеному по дефектному акту, а 95% виділяє місто. КП „Керуючій компанії з обслуговування житлового фонду ____________ району м. Києва”, згідно нашої заяви, зробила Дефектний акт та кошторис по заміні ліфту.

Ставимо на голосування:

Результат голосування:

„за” – ____осіб  ____  кв.м.                                                                                                 

„проти” – ____осіб  ____  кв.м.                                                                                                    

„утримались”  – ____осіб  ____  кв.м.                                                                                                  

За результатами голосування рішення прийнято.

Вирішили: Прийняти участь у міській програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва по заміні вантажно-пасажирського ліфту.  Затвердити склад та обсяг робіт згідно Дефектного акту.

По другому питанню: розгляд розміру коштів співфінансування .

Слухали___________, який доповів/ла  КП „Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва.” після отримання нашої заяви , зробили попередній кошторис на цей вид робіт. Загальна орієнтовна вартість заміни ліфту склала _____ тис.  грн. ( _________ тис. грн – кошти Міського бюджету, __________ тис. грн – кошти мешканців будинку).

Ставимо на голосування: прийняти згоду на орієнтовну вартість заміни ліфту, 2 462,518 тис. грн. ( 2 339,3921 тис. грн.- кошти Міського бюджету , 123,1259 тис.грн. – кошти мешканців будинку).  Нам потрібно врахувати процент інфляції. Я пропоную взяти 10% інфляції.

Результат голосування:   за пропозицію заміни вантажно – пасажирського ліфту:

 „за” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„проти” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„утримались”- ____ осіб  – _____  кв.м.

За результатами голосування  рішення прийнято.

Вирішили :  прийняти  згоду на  орієнтовну вартість  заміни ліфту нашої частки ______ тис.грн.  + 10% інфляції.

По третьому питанню: спосіб визначення частки кожного співвласника багатоквартирного будинку у фінансуванні робіт та спосіб накопичення коштів  співвласника багатоквартирного будинку для співфінансування  робіт, та порядок їх передачі визначеному, районною в місті Києві державною адміністрацією, замовнику робіт.

Слухали  _____________, який запропонував/ла вартість нашої частки суми на заміну ліфту  зібрати додатково ____ грн з кожного кв. метру. Включити цю суму у квитанцію на кожну квартиру.

Ставимо на голосування:

Результат голосування:

„за” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„проти” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„утримались”- ____ осіб  – _____  кв.м.

За результатами голосування рішення прийнято.

Вирішили: вартість нашої частки суми на заміну ліфту зібрати додатково ____ грн з кожного кв. метру. Включити цю суму у квитанцію на кожну квартиру.

Далі перерахувати з рахунку ОСББ на рахунок  визначений районною в місті Києві державною адміністрацією, замовнику робіт.   

По четвертому питанню: обрання Уповноваженої особи від співвласників для укладання договору з визначеним, районною в місті Києві державною адміністрацією, замовником робіт  про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт. Представлення інтересів співвласника багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт ( у т. ч. при підписанні актів виконаних робіт).

Слухали:  __________який запропонував/ла доручити Голові правління ОСББ „_______________” _________________ , від співвласників нашого будинку укладання договору з визначеним, районною в місті Києві державною адміністрацією, замовником робіт про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт. Представлення інтересів співвласників багатоквартирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт (у т. ч. при підписанні актів виконаних робіт).

Ставимо на голосування:

Результат голосування:

„за” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„проти” – ____ осіб  – _____  кв.м.

„утримались”- ____ осіб  – _____  кв.м.

За результатами голосування рішення прийнято.

Вирішили: доручити Голові правління  ОСББ „_____________” _____________ від співвласників будинку  укладання договору з визначеним, районною в місті Києві державною адміністрацією, замовником робіт про організацію здійснення робіт та виконання функцій замовника робіт. Представлення інтересів співвласників багатоквар-тирного будинку щодо питань, пов’язаних із здійсненням робіт (у т. ч. при підписанні актів виконаних робіт).

Відомості про результати голосування додаються.

Голова зборів                                                                                      ____________________

Секретар                                                                                               ____________________

Прокрутить наверх