Протокол зборів співвласників на участь у програмі Капремонти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.08.2015  № 203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 вересня 2015 р.
за № 1083/27528



ПРОТОКОЛ

зборів співвласників багатоквартирного будинку

    за місцезнаходженням__________________________________________________________________________
(місцезнаходження багатоквартирного будинку, співвласниками якого проводяться збори)

м. Київ                                                                                                     ____ ____________ 20____ р.

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку: ____________ осіб.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку: _____________ м2.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею ______________ м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості ___________ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _______________ м2 (заповнюється в разі проведення письмового опитування).

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

1. Про надання згоди на здійснення капітального ремонту (реконструкції, реставрації, технічного переоснащення) спільного майна багатоквартирного будинку (тут конкретизується вид робіт, який проводиться) за рахунок бюджетних коштів без фінансової участі співвласників у рамках Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021 – 2025 роки.

2. Про надання згоди на прийняття у спільну сумісну власність новоствореного майна (тут конкретизується яке саме майно створено та приймається у власність за результатами реалізації заходів Програми) з метою його подальшого ефективного використання

3. Про надання згоди Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Н-ного району м. Києва» (або іншому управителеві чи обслуговуючій організації) на розрахунок вартості поточного утримання і поточного ремонту новоствореного майна (тут конкретизується яке саме майно створено та приймається у власність за результатами реалізації заходів Програми), з метою його подальшого ефективного використання, та включення зазначених витрат до сукупної вартості управління багатоквартирним будинком (утримання спільного майна та прибудинкової території).

              (перелік і нумерація продовжується за кількістю питань порядку денного)

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Питання порядку денного:
____________________________________________________________________________________________________
(порядковий № та зміст питання порядку денного)

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:
_____________________________________________________________________________________________________

Голосування на зборах щодо питання порядку денного:

№ квартири/ нежитлового приміщенняЗагальна площа квартири/
нежитлового приміщення
Прізвище, ім’я, по батькові співвласника або його представника та документ, що надає представнику повноваження на голосуванняДокумент, що підтверджує право власності на квартиру/ нежитлове приміщенняРезультат голосування («за», «проти», «утримався»)Підпис співвласника (представни-ка)Примітки
1       
2       
3       


(нумерація продовжується за кількістю квартир/нежитлових приміщень та їх співвласників, які беруть участь у голосуванні. У разі продовження нумерації на наступній сторінці (сторінках) протоколу позиції «Питання порядку денного» та «Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного», а також заголовок таблиці повторюються на початку кожної сторінки).

Підсумки голосування (з урахуванням голосів, поданих на зборах співвласників, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування, якщо таке проводилося):

«за»      – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«проти» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2;

«утримався» – _________ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _________ м2.

Рішення __________________________________ (прийнято або не прийнято).

Дані розділу ІІІ заповнюються за наведеною формою окремо для кожного питання порядку денного.

IV. ДОДАТОК

Листки письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», пронумеровані та прошнуровані
на ____________ аркушах (в разі проведення письмового опитування).

Підпис(и), прізвище(а), ініціали особи (осіб), що склала(и) протокол (повторюється на кожній сторінці)

_________ /______________________/

_________ /______________________/

_________ /______________________/

Прокрутить наверх