Варіанти фінансування енергомодернізації будинку

Варіанти фінансування енергомодернізації будинку

Ефективне управління багатоквартирним будинком та впровадження енергоефективних заходів – це ключові завдання, які сьогодні стоять перед об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків.

Зважаючи на низьку платоспроможність населення України, варіант фінансування енергомодернізації будинку виключно за рахунок коштів ОСББ можна розглядати як теоретичний. У цьому випадку співвласники можуть одноразово сплатити свою частку від повної вартості робіт або поступово накопичити необхідну суму за рахунок додаткових внесків.

Варіант із поступовим накопиченням коштів виглядає більш реалістичним. Співвласники сплачують щомісяця невеликі суми протягом певного часу у спеціальний фонд, що дає можливість розмістити їх на депозитному рахунку у банку та отримати додатковий дохід. Додаткові кошти ОСББ також можуть отримати шляхом здачі в оренду приміщень, отримання доходу від розміщення реклами та мереж інтернет-провайдерів.

Здебільшого таким чином можна профінансувати незначні енергоефективні заходи, або збір необхідної суми може бути занадто довготривалим. Тому варто розглянути можливості фінансування енергомодернізації за рахунок державного та місцевого бюджетів, грантів міжнародних проектів, а також договору лізингу або договору з енергосервісною компанією.

Щоб знайти оптимальне для вашого ОСББ рішення, потрібно ретельно вивчити практику впровадження енергоефективних заходів на прикладі інших багатоквартирних будинків, зокрема питання економії та рівня комфорту, строки та вартість робіт, умови кредитування банків, умови урядової та місцевої програм енергоефективності тощо. Зокрема, ви можете запросити на загальні збори іншого голову ОСББ або представника Асоціації ОСББ, щоб вони поділитися з вами корисною інформацією та власним досвідом із залучення коштів та спеціалістів для реалізації енергоефективних заходів.

Державні програми енергомодернізації

У 2014 році Україна запровадила урядові програми з підтримці енергоефективності. Держава запропонувала власникам житла європейські підходи до реалізації проектів з енергозбереження та часткове відшкодування (до 70 відсотків) суми кредитів, залучених на енергомодернізацію будинків.

Програма «Теплі кредити»

Урядом створено програму «Теплі кредити» з підвищення енергоефективності житлового фонду, якою передбачено відшкодування частини суми залучених кредитів за такими напрямками:

 • стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) до впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках;
 • стимулювання фізичних осіб – індивідуальних власників житла (крім окремих квартир багатоквартирних будинків);
 • стимулювання придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії).

Програма передбачає відшкодування:

 • 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн.) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;
 • 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн.) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб – власників приватних будинків;
 • 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% – залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Уповноваженими на видачу «теплих кредитів» у рамках програми є чотири державні банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.

Програма «Енергодім»

Фонд енергоефективності – це державна установа, створена Урядом України з метою підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом надання грантів на впровадження енергоефективних заходів та комплексних технічних рішень з врахуванням кращих європейських практик енергомодернізації будівель.

03 вересня 2019 року введено в дію Програму Фонду енергоефективності щодо підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Головним завданням програми є надання державної фінансової підтримки ОСББ для реалізації проектів з підвищення енергоефективності будинків. Гранти Фонду енергоефективності надаються на безповоротній основі та можуть покривати, в залежності від обраного пакету, до 70 % вартості енергоефективних заходів.

Детальніше про програму «Енергодім».

Місцеві програми енергомодернізації

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчі органи місцевої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують розроблення і реалізацію регіональних і місцевих програм у сфері підвищення енергетичної ефективності будівель (відшкодування відсотків/суми кредитів залучених фізичними особами, ОСББ, ЖБК), які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Програми можуть передбачати наступні механізми фінансування:

 • компенсація частини або всієї відсоткової ставки за користування кредитними коштами;
 • компенсація частини тіла кредиту одноразово, по факту виконаних робіт; 
 • співфінансування проектів із підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

Отже, використовуючи можливості програм місцевої підтримки, співвласники багатоквартирних будинків можуть знизити свої витрати на проведення енергомодернізації власного будинку.

Київська міська програма «70 на 30»

З 2014 року у місті Києві запроваджено конкурс на кращі проекти підвищення енергоефективності будинків ОСББ та ЖБК. Учасником може стати будь-який будинок міста Києва, де утворено ОСББ чи ЖБК. Програма передбачає співфінансування енергоефективних заходів в житлових будинках на умовах: 70% оплачує міський бюджет, 30% – оплачує ОСББ/ЖБК.

Напрямки з енергоефективності, за якими проводиться конкурс:

 • встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення /гаряче водопостачання;
 • реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів;
 • теплоізоляція, капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів;
 • заміна вікон та дверей в місцях загального користування на енергозберігаючі;
 • модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж;
 • утеплення фасадів;
 • заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітлення у місцях загального користування;
 • реконструкція систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із застосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії;
 • капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання.

Відповідно до умов конкурсу ОСББ повинні обрати не менше, ніж два напрямки.

Також існує можливість отримати подвійну вигоду: отримати фінансування з державного та місцевого бюджетів.

Зокрема, у Києві ОСББ вже неодноразово брали участь у міському конкурсі та паралельно у програмі «Теплих кредитів». На певні види робіт, які учасники мають виконати на умовах міського конкурсу (внесок 30%), ОСББ беруть «теплий кредит», сума якого потім відшкодовується з державного бюджету у розмірі 40%, і таким чином за мінімальний внесок співвласники здійснюють у власних будинках енергоефективні заходи, досягаючи при цьому максимальної економії.

Лізинг енергоефективного обладнання

Фінансовий лізинг – це надання майна в користування на строк, близький до строку повної його амортизації. Коли строк лізингу закінчується, майно лишається у власності лізингоодержувача. 

Як і для кредиту, так і для лізингу, виплати для співвласників розтягуються в часі. Водночас, під час кредитування майно переходить у власність співвласників багатоквартирного будинку з моменту купівлі, а при фінансовому лізингу – після спливу строку дії договору. Лізингодавець, на відміну від банку-кредитора, як правило, не вимагає додаткових умов до договору. Загальна сума, а також рівномірність лізингових платежів, установлюються на договірній основі, при цьому вони можуть мати й неперіодичний характер.

Одним із вагомих недоліків фінансового лізингу, а по суті – головною відмінністю лізингу від кредиту, є обмеження щодо об’єктів фінансування. Так, за рахунок кредиту можна профінансувати будь-які витрати на ремонт або модернізацію багатоквартирного будинку: купівлю матеріалів, технічних засобів і приладів, вартість робіт тощо. Об’єктом лізингової угоди може бути лише обладнання, устаткування, прилади. Під час здійснення енергоефективних заходів у будинку можна взяти у фінансовий лізинг індивідуальний тепловий пункт, теплові насоси, загальнобудинкові лічильники води, тепла чи газу. А ось установлення нових вікон, утеплення стін або даху профінансувати за рахунок лізингу неможливо.

Договір з енергосервісною компанією

Енергосервіс – це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів або житлово-комунальних послуг.

ЕСКО – це інструмент для залучення інвестицій енергосервісних компаній. Договірна модель енергосервісу так само може використовуватись для здійснення енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках.

ЕСКО-контракт передбачає, що інвестор впроваджує заходи з енергоефективності за власні кошти, які повертає з отриманої економії витрат на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води, а потім за рахунок цієї ж економії отримує прибуток протягом обумовленого в договорі періоду часу. 

Як правило, однією з умов ЕСКО-контракту є проведення енергетичного аудиту будинку. На основі даних, отриманих під час енергетичного аудиту, визначається базова лінія споживання енергоресурсів, оцінюється окупність інвестиційного проекту й розраховується строк контракту.

Так, Законом України про ЕСКО, встановлено. що енергосервісні договори можуть укладатись на строк до 15 років. Протягом дії такого договору, розмір витрат замовника на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг не змінюється. Щодо будівель житлового фонду такі угоди можуть укладатись на узгоджених сторонами договору умовах.

Створення в Україні належних умов для діяльності енергосервісних компаній та впровадження енергосервісних договорів є однією з вимог Європейського парламенту, яку Україна зобов’язалася імплементувати у своє законодавство.

Основними етапами реалізації енергосервісного контракту є:

 • визначення переліку об’єктів та базових рівнів споживання;
 • оголошення та проведення процесу закупівлі енергосервісу;
 • укладання енергосервісного договору з переможцем;
 • впровадження заходів з енергосервісу;
 • вимірювання і верифікація рівня досягнення економії та виплати;
 • завершення енергосервісних договорів.

Впровадження заходів з енергоефективності не тільки дозволяє економити на оплаті спожитих енергоресурсів, але й підвищує строк служби будівель та створює комфортні умови для життя.

Прокрутить наверх