Витяг з протоколу про вступ ОСББ до Асоціації

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Загальних зборів

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ХХХХХХХ»,

проведених «____» ___________  2021 року.

м. Київ                                                                                                   «____» ________ 2021 року

На зборах були присутні співвласники/власники квартир ОСББ «ХХХХХХХ», збори проводились «____» ________ 2021 року, за адресою: ___________________________________________.

Загальна кількість співвласників (квартир) багатоквартирного будинку – _____ та нежитлових приміщень – _____.

Загальна площа всіх квартир співвласників – _____________ м2.

У голосуванні на загальних зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості _____ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення  у багатоквартирному будинку загальною площею _____м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості _____ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку загальною площею _____ м2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Вступ ОСББ «ХХХХХХХ» до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва».

2. Надання доручень у зв’язку зі вступом до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва».

3. Передати Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва» функції з управління багатоквартирним будинком ОСББ «ХХХХХХХ» згідно наданих варіантів (перелік додається).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Слухали: ___ПІП______щодо вступу  ОСББ «ХХХХХХХ» до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва».

Голосували:

«за» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників;

«проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників.

Вирішили: вступити до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва» та погодитися на виконання Об’єднанням статутних обов’язків, покладених на членів Асоціації.

Рішення прийнято.

2. Слухали: ____ПІП_____ щодонадання доручень у зв’язку зі вступом Об’єднання до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва», голові правління ОСББ«ХХХХХХХ» звернутися до Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва» з заявою про вступ до неї, а також представляти Об’єднання на загальних зборах зазначеної Асоціації.

Голосували:

«за» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників;

«проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників.

Вирішили: надати доручення голові правління ОСББ«ХХХХХХХ»  ____ПІП_____, звернутися до Асоціації «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків ________________ району міста Києва» з заявою про вступ до неї, а також представляти Об’єднання на загальних зборах зазначеної Асоціації.

Рішення прийнято.

3. Слухали: _____ПІП____ про передачу управлінських функцій Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва», в частині _____________________

Голосували:

«за» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників;

«проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2, що становить _____ % голосів усіх співвласників.

Вирішили: передати Асоціації «Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів ________________ району міста Києва» управлінські функції ОСББ «ХХХХХХХ», в частині __(обрати з варіантів взаємодії)_.

Рішення прийнято.

Головуючий на загальних зборах
ОСББ «ХХХХХХХ»                                                            _____________________________

Секретар на загальних зборах
ОСББ «ХХХХХХХ»                                                            _____________________________

ВАРІАНТИ ВЗАЄМОДІЇ З АСОЦІАЦІЄЮ ОСББ/ЖБК РАЙОНУ

Взаємодія між Асоціацією та її членами може відбуватись настпним чином:

Асоційоване членство – вступ до Асоціації не потребує рішень загальних зборів ОСББ/ЖБК, статус Асоційованого члена набувається шляхом підписання Угоди про співробітництво та взаємодію між Головою правління Асоціації та Головою правління ОСББ/ЖБК, якщо це не суперечить статуту об’єднання співвласників багатоквартирних будинків чи житлово-будівельних кооперативів. Таким чином Асоціації не передаються будь-які управлінські функції, предметом угоди є лише захист прав та інтересів ОСББ/ЖБК.

Повне членство в Асоціації передбачає, прийняття відповідного рішення загальними зборами ОСББ, із зазначенням в якій саме частині ОСББ має намір передати управлінські та представницькі функції Асоціації.

ПАКЕТ №1

1. Представництво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

2. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

3. Надання правової допомоги та юридичної консультації у разі винекнення необхідності.

ПАКЕТ №2

1. Представництво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

2. Юридичний супровід ОСББ/ЖБК, надання правової допомоги у всіх справах, які пов’язані чи можуть бути пов’язані зі захистом та відновленням порушених прав та законних інтересів учасників Асоціації; консультації щодо дотримання норм чинного законодавства з питань  охорони праці. Ведення бугалтерського супроводу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, учасників Асоціації.

3. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації для кожного учасника Асоціації встановлюється в розмірі 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) з метра квадратного загальної площі всіх приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків), що є в управлінні члена Асоціації.

ПАКЕТ №3

1. Уповноважити Асоціацію бути замовником по програмі співфінансування енергоефективних заходів в житлових будинках міста Києва в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках. Підготовка та проведення енергоаудиту будинку, підготовка плану та необхідних проектних робіт, забезпечення виконання, організація та контроль за їх виконанням.

2. Представництво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

3. Юридичний супровід ОСББ/ЖБК, надання правової допомоги у всіх справах, які пов’язані чи можуть бути пов’язані зі захистом та відновленням порушених прав та законних інтересів учасників Асоціацій; консультації щодо дотримання норм чинного законодавства з питань  охорони праці. Ведення бугалтерського супроводу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, учасників Асоціації.

4. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації не є фіксованим для кожного учасника Асоціації та становить 50% від заощаджених Асоціацією коштів для кожного її члена.

ПАКЕТ №4

1. Уповноважити Асоціацію бути замовником по програмі співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва. Проведення технічного аудиту, підготовка плану капітального ремонту та необхідних проектних робіт, забезпечення виконання, організація та контроль за виконанням капітального ремонту будинку.

2. Представництво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

3. Юридичний супровід ОСББ/ЖБК, надання правової допомоги у всіх справах, які пов’язані чи можуть бути пов’язані зі захистом та відновленням порушених прав та законних інтересів учасників Асоціації; консультації щодо дотримання норм чинного законодавства з питань  охорони праці. Ведення бугалтерського супроводу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, учасників Асоціації.

4. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації не є фіксованим для кожного члена Асоціації та становить 50% від заощаджених Асоціацією коштів для кожного її члена.

 ПАКЕТ №5

1. Уповноважити Асоціацію на проведення комплексного правового аналізу діяльності ОСББ/ЖБК, конкретних документів або операцій на предмет відповідності чинному законодавству, господарській і судовій практиці, що склалася . У разі виявлення не відповідності чинному законодавству діяльності членів Асоціації, вживаються заходи щодо приведення останніх у відповідність з нормами чинного законодавства. (Юридичний аудит).

2. Представницво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

3. Юридичний супровід ОСББ/ЖБК, надання правової допомоги у всіх справах, які пов’язані чи можуть бути пов’язані зі захистом та відновленням порушених прав та законних інтересів учасників Асоціації; консультації щодо дотримання норм чинного законодавства з питань  охорони праці. Ведення бугалтерського супроводу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

4. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації не є фіксованим для кожного учасника Асоціації та становить 50% від заощаджених Асоціацією коштів для кожного її члена.

ПАКЕТ №6

1. Уповноважити Асоціацію на проведення перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність ОСББ/ЖБК з метою визначення достовірності їхньої звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.У разі виявлення не відповідності чинному законодавству ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності діяльності членів Асоціації вживаються заходи, щодо приведення останніх у відповідність з нормами чинного законодавства. (Бухгалтерський аудит).

2. Представництво, захист та лобіювання інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування та перед їх посадовими особами.

3. Юридичний супровід ОСББ/ЖБК, надання правової допомоги у всіх справах, які пов’язані чи можуть бути пов’язані зі захистом та відновленням порушених прав та законних інтересів учасників Асоціації; консультації щодо дотримання норм чинного законодавства з питань  охорони праці. Ведення бугалтерського супроводу об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

4. Розробка сайту ОСББ, його інформаційна та технічна підтримка, а також проведення безкоштовних семінарів і тренінгів з питань діяльності ОСББ.

Обов’язковий щомісячний внесок на управління та утримання Асоціації не є фіксованим для кожного учасника Асоціації та становить 50% від заощаджених Асоціацією коштів для кожного її члена.

Кожен член Асоціації може обрати індивідуальний пакет послуг з наведеного переліку, відповідно до потреб свого ОСББ/ЖБК:

1. Вивезення твердих побутових відходів, а також безкоштовна організація сортування та вивезення вторинної сировини.

2. Технічне обслуговування ліфтів.

3. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

– гарячого водопостачання;
– холодного водопостачання;
– водовідведення;
– централізованого опалення;
– зливової каналізації.

4. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання.

5. Прибирання сходових кліток.

6. Дератизація, дезінсекція.

7. Обслуговування систем диспетчеризації.

8. Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення.

9. Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків).

Прокрутить наверх