Як розірвати договір

Як розірвати договір з управителем будинку

Рівень комфорту життя в багатоквартирному будинку, чистота в під’їздах та на прибудинковій території, справність ліфтів та швидкість ліквідації аварійних ситуацій – все це залежить від якості управління будинком. Проте буває так, що управителі недобросовісно виконують свої обов’язки з утримання будинку. Якщо за часів існування ЖЕКів з цією ситуацією можна було лише змиритися, то тепер відносини співвласників та управителя регулюються договором. 

Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги» управитель може з’явитися у багатоквартирному будинку двома шляхами. Перший – бути обраним співвласниками будинку на відповідних зборах співвласників (загальних зборах ОСББ), другий – бути призначеним за результатами конкурсу, проведеного органом місцевого самоврядування. 

Так чи інакше, у законодавстві чітко визначено порядок, як можна розірвати договір між співвласниками та управителем. Водночас, цей порядок залежить від того, яким чином управитель з’явився у будинку.

Якщо співвласники обрали управителя 

За загальним правилом договір з управителем можна розірвати достроково або по закінченню строку дії договору. Дострокове розірвання договору можливе за згодою сторін, коли і управитель, і співвласники підтримують розірвання договору. Якщо сторони не можуть дійти згоди, розірвати договір можливо лише за рішенням суду.

Розірвати договір по закінченню строку його дії можливо в односторонньому порядку. В такому випадку сторона, яка має намір розірвати договір та не продовжувати його, має повідомити про це іншу сторону, але не пізніше, ніж за місяць до кінця строку дії договору. 

Якщо управитель був призначений

Дещо іншою є процедура розірвання договору, якщо управитель був призначений за результатами конкурсу. В такому випадку, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Прийняття рішення про розірвання договору 

Якщо співвласники вирішили розірвати договір з управителем, вони мають скликати збори співвласників або загальні збори ОСББ (якщо воно створено у будинку) та прийняти на ньому відповідне рішення. Для прийняття рішення про відкликання управителя співвласники мають набрати понад 50% голосів.

Після прийняття рішення збори мають обрати уповноважену особу з числа співвласників для повідомлення управителя про розірвання договору та підписання угоди про розірвання договору. При повідомленні управителя необхідно керуватися порядком інформування сторін, який визначений у договорі між управителем та співвласниками.

Тож незалежно від того, яким чином з’явився управитель, співвласники мають право змінити форму управління своїм будинком. Не варто терпіти недобросовісного управителя, ви можете розірвати з ним договір та обрати ефективніший варіант управління багатоквартирним будинком, такий як ОСББ та асоціація ОСББ. 

Прокрутить наверх