Фонд розвитку на мільярд гривень

Відновлюваний фінансовий ресурс, каталізатор приватних інвестицій в енергоефективність та нерухомість, джерело добробуту і процвітання.

Фонд розвитку – система фондів, кожен з яких має свою власну мету.

Інвестиційний фонд

Розміщення коштів з метою отримання додаткового доходу та нарощування капіталу.

Револьверний фонд

Видача позик на енергоефективні заходи та капітальні ремонти будинків.

Інноваційний фонд

Фінансування енергоефективних, екологічних та соціальних інновацій.

Ілюстрація фонду, яблуня

Наш фонд – наше майбутнє

У Києві та загалом в Україні гостро постало питання модернізації житлового фонду. Неефективне з точки зору енергоспоживання житло є причиною не тільки великих сум у платіжках киян, а й великих обсягів викидів парникових газів. Підвищення енергоефективності будинків – важливий напрямок реалізації в Україні Європейського Зеленого Курсу (European Green Deal), спрямованого на подолання наслідків зміни клімату. У Києві вже декілька років діють програми співфінансування енергоефективних заходів, відповідно до яких частину вартості проекту сплачує місто чи держава, а решту – співвласники будинку. Водночас доступність цих програм погіршилася, зокрема, через обмежений бюджет програми співфінансування “70 на 30” та зменшення розміру відшкодування витрат на енергоефективні заходи за програмою “Енергодім”. Крім того, багато ОСББ і ЖБК перебувають у скрутному становищі та мають досить низьку здатність мобілізувати кошти необхідні для покращення стану та енергоефективності своїх будинків чи виплачувати відсотки за банківським кредитом. Таким чином, існує потреба в додатковому фінансовому ресурсі, який був би доступним як з точки зору його вартості, так і з точки зору простоти отримання коштів.

Одне з наших найбільш важливих завдань у найближчі роки – створити грошовий фонд, який за рахунок пільгових позик зможе забезпечити додаткове фінансування енергоефективних заходів та капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках, та який стане запорукою сталого розвитку ОСББ на десятиліття вперед.

Пілотна фаза передбачає формування стартового капіталу в розмірі 100 мільйонів гривень за рахунок грантів міжнародних організацій для впровадження та вдосконалення моделі роботи Фонду. Подальше наповнення Фонду може здійснюватись за рахунок коштів міського та державного бюджетів, добровільних внесків ОСББ і ЖБК, благодійних внесків підприємств і громадян. За попередніми підрахунками у Фонду є потенціал для збільшення капіталу до 1 мільярда гривень протягом десяти років.

Багатофункціональна модель Фонду

Фонд розвитку – це гнучка модель ендаументу, яка допомагає досягти максимального задоволення потреб співвласників та інтересів донорів і передбачає два можливих способи використання коштів:

Інвестиційний механізм – фонд, який генерує дохід.

Револьверний механізм – фонд, який видає позики.

Запропонована модель створює цикли відновлення та зростання капіталу, що дає можливість реінвестувати кошти та забезпечує фінансову стійкість Фонду.

Інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд забезпечує додаткові доходи та фінансову стабільність Фонду розвитку. Отримані доходи розподіляються наступним чином: частина коштів спрямовується на збільшення капіталу та покриття інфляційних втрат, решта – на фінансування проектів Асоціації.

Додатковий дохід

Кошти Фонду не витрачаються безповоротно, а інвестуються в цінні папери, корпоративні права, нерухомість чи банківські депозити, щоб отримати додатковий дохід.

Зростаючий капітал

Накопичення капіталу відбувається не лише завдяки внескам донорів, а й отриманим доходам. Крім того, капітал Фонду не може бути зменшений – він може тільки нарощувати свої обсяги.

Інвестиції в майбутнє

Строк діяльності Фонду необмежений та розрахований на довгострокову перспективу, щоб його коштами могли користатися майбутні покоління співвласників багатоквартирних будинків.

Револьверний фонд

Револьверний фонд – це фінансовий ресурс, створений з метою видачі пільгових позик на цільові проекти, який постійно відновлюється за рахунок їх повернення.

Револьверний (англ. revolving – оборотний) означає, що кошти фонду використовуються неодноразово і безперервно обертаються між фондом та позичальниками.

Механізм роботи Револьверного фонду простий:

Фонд надає позику на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирному будинку.

Позичальник повертає кошти за рахунок економії на комунальних та експлуатаційних витратах.

Позичальниками коштів можуть бути ОСББ та ЖБК міста Києва незалежно від того, чи є вони учасниками Асоціації.

Оскільки Асоціація є неприбутковою організацією, Револьверний фонд може пропонувати більш дешеві позики, ніж кредити банків. Планується, що відсоток за позикою становитиме лише 2% на рік.

Кошти Револьверного фонду можна використовувати в поєднанні з іншими джерелами фінансування енергоефективних заходів, такими як програма “70 на 30” чи програма “Енергодім”.

Асоціація надає підтримку на всіх стадіях розробки та реалізації проектів, щоб допомогти досягнути найкращого результату.

Інноваційний фонд

Інноваційний фонд створюється за рахунок доходів Фонду розвитку з метою фінансування проектів Асоціації, спрямованих на впровадження сучасних технологій в управлінні багатоквартирними будинками, а також енергоефективних, екологічних та соціальних інновацій.

Комунальні технології

Створення матеріально-технічної бази міської та районних асоціацій, зокрема, придбання сучасної комунальної техніки, контейнерів для сортування сміття та інш.

Освітні технології

Створення центру освіти для навчання керівників та фахівців ОСББ, в тому числі розробка навчальних програм, курсів, відео, організація семінарів та інш.

Інформаційні технології

Цифровізація управління будинками: розробка програмного забезпечення, сайтів та додатків, впровадження електронного голосування в ОСББ та інш.

Інвестиції в енергоефективність окуповуються

Фонд розвитку надає можливість співвласникам інвестувати в енергомодернізацію своїх будинків. Хоча багато киян все ще розглядають енергоефективність лише як додаткові витрати, насправді такий вид інвестицій створює прибуток власникам квартир за рахунок економії на комунальних послугах.

Завдяки програмам співфінасування, які передбачають оплату до 70% вартості енергомодернізації будинку з місцевого чи державного бюджету, середня окупність інвестицій становить від одного до двох років, а їх рентабельність не поступається іншим видам інвестицій.

Впровадження енергоефективних заходів також сприятиме поліпшенню зовнішнього вигляду будинку, подовженню терміну його експлуатації, підвищенню рівня комфорту проживання, а також збільшенню ринкової вартості квартир у такому будинку.

У глобальному масштабі ефект від інвестицій в енергоефективність не менш вражаючий: енергомодернізація будинків може заощадити мільярди гривень, скоротити викиди парникових газів і стимулювати бізнес та зайнятість по всій країні.

Зекономлений пенні – це зароблений пенні.

Бенджамін Франклін

Підтримати

Зробіть внесок до Фонду розвитку, якщо його діяльність відповідає вашим інтересам чи потребам.

Прокрутить наверх