Протокол установчих зборів ОСББ

ПРОТОКОЛ № 1

установчих зборів
об`єднання співвласників багатоквартирного будинку

за адресою: ___________________________________________________

Початок зборів: «____» ____________ 20____ року

м. Київ                                                                                 «____» ____________ 20___ року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирного будинку, які на дату проведення установчих зборів мали право власності – _______ особи.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку – ___________ кв.м.

У зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласників у кількості – _______ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею – ___________ кв.м.

У письмовому опитуванні взяли участь та/або через представників співвласників у кількості – _______ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею – ___________ кв.м.

Загальна кількість співвласників, котрі прийняли участь у голосуванні по питанням порядку денного зборів складає – _______ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку загальною площею – _________ кв.м.

Присутні співвласники багатоквартирного будинку за адресою: _______________.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання Голови установчих зборів, Секретаря зборів установчих зборів та членів Лічильної комісії.

2.Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – Об’єднання), розгляд та затвердження його назви.

3.Затвердження Статуту Об’єднання.

4.Вибори Правління Об’єднання.

5.Вибори Ревізійної комісії Об’єднання.

6Надання повноважень щодо підписання протоколу та інших документів  установчих зборів Об’єднання, Статуту Об’єднання та державної реєстрації Об’єднання.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

Перше питання порядку денного:

1. Обрання Голови установчих зборів, Секретаря зборів установчих зборів та членів Лічильної комісії.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

1.1. Запропоновано обрати головою установчих зборів – власника кв. №_____ __________________________, секретарем установчих зборів – власника кв. №_____ __________________________.

1.2. Запропоновано обрати членів лічильної комісію у складі: _________________________ (кв. ____), _________________________ (кв. ____), _________________________ (кв. ____).

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 бюлетнів голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласників загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ________ м2 (_____ % присутніх на зборах проголосували «за»).

«проти» – _____  співвласників загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ____ м2 (_____ % присутніх на зборах, від загальної площі).

«утримався» – _____  співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ____ м(_____ % присутніх на зборах, від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

Не потребує голосування в письмовому опитуванні.

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласників загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ________ м2 (_____ % присутніх на зборах проголосували «за»).

«проти» – _____  співвласників загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ____ м2 (_____ % присутніх на зборах, від загальної площі).

«утримався» – _____  співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить ____ м(_____ % присутніх на зборах, від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Друге питання порядку денного:

2. Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, розгляд та затвердження його назви.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Виступив: Голова установчих зборів __________________________ – з інформацією про суть і призначення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Запропонував створити в багатоквартирному будинку за адресою: ________________________________ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердити його назву «__________________» (та скорочену назву – за потреби).

В обговоренні взяли участь присутні власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 листів поіменного голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Третє питання порядку денного:

3. Затвердження Статуту Об’єднання.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Виступив: Голова установчих зборів __________________________ – з інформацією про підготовлену редакцію проєкту Статуту Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________________». Запропонував затвердити Статут об’єднання в запропонованій редакції.

В обговоренні взяли участь присутні власники квартир, які підтримали та затвердили запропоновану редакцію Статуту об’єднання.

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 листів поіменного голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Четверте питання порядку денного:

4. Вибори Правління Об’єднання.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Виступив: Голова зборів __________________________ – з пропозиціями про кількісний та особистий склад правління об’єднання. Запропонував обрати правління об’єднання у кількості __________ (___________) осіб у складі:

1. __________________________________.
(ПІП повністю)

2. __________________________________.
(ПІП повністю)

3. __________________________________.
(ПІП повністю)

4. __________________________________.
(ПІП повністю)

5. __________________________________.
(ПІП повністю)

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 листів поіменного голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

П’яте питання порядку денного:

5. Вибори Ревізійної комісії Об’єднання.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Виступив: Голова зборів __________________________ – з пропозиціями про кількісний та особистий склад ревізійної комісії об’єднання, запропонованих ініціативною групою осіб. Запропонував обрати Ревізійну комісію об’єднання у кількості __________ (___________) осіб у складі:

1. _____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)

1. _____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)

1. _____________________________ (власник квартири №____).
(ПІП повністю)

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 листів поіменного голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Шосте питання порядку денного:

6. Надання повноважень щодо підписання протоколу та інших документів  установчих зборів Об’єднання, Статуту Об’єднання та державної реєстрації Об’єднання.

Пропозиція, яка ставиться на голосування щодо питання порядку денного:

Виступив: Голова установчих зборів __________________________ – з пропозицією надати повноваження Голові установчих зборів __________________________ та Секретарю установчих зборів __________________________ на підписання Статуту Об’єднання та Протоколу Установчих зборів Об’єднання, а також уповноважити Голову установчих зборів __________________________ на підписання та подачу усіх необхідних документів для здійснення державної реєстрації Об’єднання.

Голосування співвласників на Установчих зборах щодо питання порядку денного згідно Додатку №1 листів поіменного голосування та під час проведення письмового опитування.

Підсумки голосування на зборах:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Підсумки письмового опитування:

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

Загальні підсумки

«за» – _____ співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить __________ м2 (_____ % від загальної площі).

 «проти» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

«утримався» – _____ співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить _____ м2 (_____% від загальної площі).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ДОДАТКИ:

Листи поіменного голосування співвласників, присутніх на установчих зборах, та листи письмового опитування, заповнені відповідно до вимог абзацу четвертого частини восьмої статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» пронумеровані та прошнуровані на ________аркушах, які є невід’ємною частиною даного протоколу.

Голова установчих зборів ________________________  ________________________

Секретар установчих зборів ________________________ ________________________

Прокрутить наверх