Фон, зразки документів

Протокол установчих зборів ОСББ

Протокол №1


Установчих зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
,

розташованого за адресою: м. ______, вул. _______________, _____.

м. _________                                                                                      “___” ___________ 20___ р.

Установчі збори проводяться за адресою: місто Київ, вул. _____________________________, мала актова зала ___________________.

Установчі збори розпочато  __________ 20___ року о  _______- 00.

Загальна кількість співвласників (власників квартир та нежитлових приміщень) –  ___ особи.

Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень – _______ кв. м.

Присутні на установчих зборах власники (особисто та/або представники) квартир та/або нежитлових приміщень будинку: – _____ осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення загальною площею _____кв. м (реєстраційний список та бюлетені для голосування додаються).

У письмовому опитуванні взяли участь власники (особисто та/або через представників) квартир та/або нежитлових приміщень будинку: – _____  осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення загальною площею _____кв. м (листки опитування додаються).

Запрошені: представник _____________ РДА в м. Києві _________________, директор ЖЕО ____________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1Обрання Голови зборів та Секретаря зборів, Лічильної комісії зборів.
2Створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі — об’єднання), розгляд та затвердження його назви.
3Затвердження Статуту об’єднання.
4Вибори правління об’єднання.
5Вибори ревізійної комісії об’єднання.
6Прийняття рішень про обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
7Надання повноважень щодо підписання протоколу та інших документів установчих зборів Об’єднання, Статуту Об’єднання та державної реєстрації Об’єднання.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного слухали: представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________, який поінформував присутніх про роботу, яку провела ініціативна група з підготовки установчих зборів.

Запропонував обрати Головою установчих зборів власника кв. № ____ ________________, секретарем установчих зборів — власника кв. №  ____ __________.

Запропонував обрати Лічильну комісію в складі:

– власника кв. № ___ _____________, якого обрати Головою  Лічильної комісії,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________.

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Обрати Головою установчих зборів власника кв. № ____ ________________, секретарем установчих зборів — власника кв. №  ____ __________.

Обрати Лічильну комісію в складі:

– власника кв. № ___ _____________, якого обрати Головою Лічильної комісії,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________,

– власника кв. № ____ ____________.

По другому питанню порядку денного слухали: представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________ з інформацією про мету і необхідність створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ____________.

Запропонував створити в багатоквартирному будинку об’єднання співвласників та затвердити його назву “____________________________”.

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та затвердити його назву “_______________”.

По третьому питанню порядку денного слухали представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________ з інформацією про підготовлену редакцію проекту Статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “__________”. Запропонував затвердити Статут об’єднання в запропонованій редакції.

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Затвердити Статут об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “__________” в запропонованій редакції.

По четвертому питанню порядку денного слухали представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________ з  пропозиціями про кількісний та особовий склад правління об’єднання.

Запропонував обрати правління об’єднання у кількості ___ осіб, персонально:

власника кв. №  ____  __________,  якого обрати Головою правління,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Обрати правління об’єднання у кількості ____ осіб, персонально:

власника кв. №  ____  __________,  якого обрати Головою правління,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________,

власника кв. №  ____  __________

По п’ятому питанню порядку денного слухали представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________ з  пропозиціями про кількісний та особистий склад ревізійної комісії об’єднання.

Запропонував обрати ревізійну комісію об’єднання у кількості ___ осіб, персонально:

власника кв. №  ___ __________, якого обрати Головою ревізійної комісії,

власника кв. №  ___ __________,

власника кв. №  ___ __________,

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Обрати ревізійну комісію об’єднання у кількості ___ осіб, персонально:

власника кв. №  ___ __________, якого обрати Головою ревізійної комісії,

власника кв. №  ___ __________,

власника кв. №  ___ __________.

По шостому питанню порядку денного слухали представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________ , який повідомив  про необхідність прийняття рішень про обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Запропонував затвердити наступний склад  уповноважених осіб :

1.         власника кв. № _______________;

2.         власника кв. № _______________ ;

3.         власника кв. № _______________ .

Надати уповноваженим особам будинку повноваження від імені власників:

вести листування (запити), одержувати документи (відповіді) від державних (інших), комунальних та приватних підприємств;

брати участь організації конкурсів, проводити конкурси, проводити перевірку розрахунків тарифів і порядок їх формування з обслуговування власників, співвласників та мешканців будинку;

отримувати відкритий доступ з можливістю копіювання до всієї технічної документації по будинку, такої як: акт приймання-передачі  житлового комплексу з балансу на баланс (в разі прийняття такого рішення – з наданням такого рішення); інвентарна справа; акт прийняття в експлуатацію житлового комплексу; план земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані, виготовлений відповідно до вимог Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 N 56, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за N 393/2833; паспорт об’єкта та земельної ділянки; проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на кожний будинок та споруду об’єкта; акт технічного стану об’єкта на момент приймання-передачі; схеми внутрішньобудинкових мереж централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізованого опалення тощо; виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які мають заземлення); паспорти котельного господарства, котлові книги; паспорти ліфтового господарства;

кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту; акти технічного огляду; журнали заявок мешканців об’єкта; протоколи виміру опору ізоляції електромереж; протоколи огляду системи вентиляції; щодо бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством звітності за об’єктом; обліку мешканців об’єкта, а також власників, співвласників окремих приміщень об’єкта, які у ньому не мешкають; правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, з юридичними або фізичними особами у сфері надання та оплати житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта; планових заходів за попередній та на поточний роки, необхідних для утримання об’єкта відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил та для збереження належного технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж об’єкта;

ведення переговорів та прийняття рішень, щодо усіх господарських питань, а саме питань обслуговування будинку(споруд) та прибудинкової території; уповноважити укладати, вносити  зміни, розривати ,контролювати  виконання договорів (угод) будь-якого характеру в тому числі з управителем; накладати тимчасові заборони, вести переговори від імені власників, співвласників будинку, надати інші повноваження «управителя» в розумінні ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»;

визначити терміном припинення вказаних повноважень уповноважених осіб будинку, дату реєстрації як юридичної особи об’єднання співвласників зазначеного багатоквартирного будинку.

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Обрати уповноважених  осіб від співвласників згідно Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у  наступному складі :

1.         власника кв. № _______________;

2.         власника кв. № _______________ ;

3.         власника кв. № _______________ .

Надати уповноваженим особам будинку повноваження від імені власників:

вести листування (запити), одержувати документи (відповіді) від державних (інших), комунальних та приватних підприємств;

брати участь організації конкурсів, проводити конкурси, проводити перевірку розрахунків тарифів і порядок їх формування з обслуговування власників, співвласників та мешканців будинку;

отримувати відкритий доступ з можливістю копіювання до всієї технічної документації по будинку, такої як: акт приймання-передачі  житлового комплексу з балансу на баланс (в разі прийняття такого рішення – з наданням такого рішення); інвентарна справа; акт прийняття в експлуатацію житлового комплексу; план земельної ділянки з усіма будинками та спорудами, що на ній розташовані, виготовлений відповідно до вимог Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 N 56, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 23.06.1998 за N 393/2833; паспорт об’єкта та земельної ділянки; проектно-кошторисну документацію та виконавчі креслення на кожний будинок та споруду об’єкта; акт технічного стану об’єкта на момент приймання-передачі; схеми внутрішньо-будинкових мереж централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізованого опалення тощо; виконавчі креслення контурів заземлення (для споруд, які мають заземлення); паспорти котельного господарства, котлові книги; паспорти ліфтового господарства;

кошториси, описи робіт з поточного та капітального ремонту; акти технічного огляду; журнали заявок мешканців об’єкта; протоколи виміру опору ізоляції електромереж; протоколи огляду системи вентиляції; щодо бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством звітності за об’єктом; обліку мешканців об’єкта, а також власників, співвласників окремих приміщень об’єкта, які у ньому не мешкають; правовідносин попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, з юридичними або фізичними особами у сфері надання та оплати житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта; планових заходів за попередній та на поточний роки, необхідних для утримання об’єкта відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил та для збереження належного технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж об’єкта.

ведення переговорів та прийняття рішень, щодо усіх господарських питань, а саме питань обслуговування будинку(споруд) та прибудинкової території; уповноважити укладати, вносити  зміни, розривати ,контролювати  виконання договорів (угод) будь-якого характеру в тому числі з управителем; накладати тимчасові заборони, вести переговори від імені власників, співвласників будинку, надати інші повноваження «управителя» в розумінні ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»;

визначити терміном припинення вказаних повноважень уповноважених осіб будинку, дату реєстрації як юридичної особи об’єднання співвласників зазначеного багатоквартирного будинку.

По сьомому питанню порядку денного слухали представника ініціативної групи по створенню ОСББ ________________, який повідомив, що кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість  голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири  або  нежитлового  приміщення  співвласника  у загальній площі всіх  квартир  та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному  будинку.

Зазначив, що рішення про створення ОСББ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало власники квартир та/ або нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх  квартир  та нежитлових приміщень.

Тому, в разі отримання необхідних результатів голосування на установчих зборах та голосів, поданих під час письмового  опитування, – запропонував  надати  повноваження представнику Установчих зборів _______________ підготувати, підписати та подати протокол установчих зборів Об’єднання, Статут Об’єднання та інші документи, необхідні для державної реєстрації об’єднання.

Голосували:

“за”: ___, “проти”:___ , «утримались» : ___.

Вирішили:

Надати повноваження представнику Установчих зборів _______________ підготувати, підписати та подати протокол установчих зборів Об’єднання, Статут Об’єднання та інші документи,  необхідні для державної реєстрації об’єднання.

Оскільки в порядку денному відсутні інші питання для розгляду на Установчих зборах, Установчі збори  закрито ________________ 20 ___ р. о  ___-00.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на цих установчих зборах, набирають чинності негайно після підписання цього протоколу Головою зборів та секретарем зборів.

Додатки (прошиті та пронумеровані):

1. Реєстраційний список.

2. Бюлетені для голосування.

3. Листки письмового опитування.

4. Список співвласників ОСББ.

Підписи:

Голова установчих зборів        ______________ / _________________________ /

Секретар установчих зборів    ______________ / _________________________ /

Догори