Створення ОСББ

Як створити ОСББ: дорожня карта та зразки документів

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Асоціації ОСББ та ЖБК міста Києва є сприяння створенню нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Передусім Асоціація проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед власників квартир, оскільки основними причинами повільного створення ОСББ є:

  • недостатня обізнаність мешканців будинків про переваги і можливості ОСББ;
  • відсутність серед мешканців їх будинків ініціативних власників, які б взяли на себе відповідальність за організацію процесу;
  • пасивність і байдуже ставлення мешканців будинків до проблем, які не мають безпосереднього відношення до їх особистого житла;
  • відсутність консультаційної та технічної підтримки з питань створення ОСББ.

Насправді створити ОСББ не так вже й складно. Особливо для тих, хто має бажання це зробити.

Дорожня карта по створенню ОСББ

ОСББ можуть створити тільки власники квартир та нежилих приміщень, які розташовані у будинку. В одному будинку (житловому комплексі) може бути створене тільки одне таке об’єднання.

Створення та діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків регулюється Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».

1. Створення ініціативної групи

Створити ініціативну групу не менше як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень вашого будинку.

Скласти протокол про створення ініціативної групи.

Рекомендуємо провести попередні збори жителів будинку та розповісти про ОСББ і його переваги. Наводьте приклади про вже існуючі успішні ОСББ.

Ви повинні бути готові відповісти на будь-які питання сусідів, пояснити мету створення ОСББ та яку користь це принесе всім співвласникам будинку.

2. Підготовка до установчих зборів

Направити запит щодо усіх власників житлових/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку із зазначенням розміру площі житлових/нежитлових приміщень. Якщо будинок старий, запит направляється до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури або БТІ, якщо новий (побудований після 2012 р.) – до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

Скласти список власників будинку, у якому будуть ставити підписи поінформовані про збори мешканці, а також реєстр поштових відправлень для рекомендованих листів.

Підготувати необхідний пакет документів: протокол установчих зборів (у двох примірниках), листи письмового опитування співвласників (у двох примірниках), статут ОСББ (у двох примірниках).

Примірник статуту необхідно надати всім співвласникам для того, щоб вони мали змогу ознайомитись з ним і внести свої зауваження/пропозиції.

Необхідно сповістити усіх співвласників будинку про проведення установчих зборів не пізніше ніж за 14 днів до дати зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або рекомендованим листом.

3. Проведення установчих зборів

Для створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку скликаються установчі збори.

Установчі збори приймають рішення про створення об’єднання і затверджують його статут.

Для ведення зборів необхідно обрати голову та секретаря зборів.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано необхідної кількості голосів «ЗА» або «ПРОТИ», проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «ЗА» не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування («ЗА» чи «ПРОТИ»).Усі відомості про проведення установчих зборів вносяться до протоколу установчих зборів.

4. Державна реєстрація ОСББ

Державна реєстрація об’єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

Для державної реєстрації об’єднання уповноважена установчими зборами особа подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу державної реєстрації наступні документи:

  1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання;
  2. протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об’єднання та затвердження його статуту;
  3. 2 примірники оригіналу і 5 копій статуту об’єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;
  4. квитанція про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; 
  5. список співвласників багатоквартирного будинку.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Наступними кроками є виготовлення печатки, відкриття рахунку в банку та внесення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій.

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об’єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації об’єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

Зразки документів для створення і реєстрації ОСББ

Прокрутить наверх